Nyheter 

Webinar med Per-Arne Jonsson

Är din inköpsorganisation duktig på att frigöra resurser för verksamhetens huvuduppgift? Eller brottas ni konstant med höga ambitioner å ena sidan och begränsade ekonomiska resurser å andra? Därför finns den nationella upphandlingsstrategin som pekar ut en riktning för att hantera de här utmaningarna. Och hand i hand med den nationella upphandlingsstrategin går kategoristyrt inköp.

Per-Arne Jonsson är seniorkonsult på EFFSO och har 35 års erfarenhet av inköp inom både privat och offentlig sektor. Inte nog med att han har genomfört förändringsprojekt med fokus på kategoristyrning och strategiskt/taktiskt inköp på många kommuner och myndigheter. Dessutom är han en mycket uppskattad föreläsare som hållit i ett stort antal föreläsningar, utbildningar och workshops kring kategoristyrt inköp för en rad kommuner och regioner. Under webinaret kommer Per-Arne att besvara följande frågor:

  1. Vad innebär den nationella upphandlingsstrategin?
  2. Vad har kategoristyrt inköp med den nationella upphandlingsstrategin att göra?
  3. Hur kan kategoristyrt inköp hjälpa offentlig sektor att hantera utmaningarna?

Webinaret är torsdag den 22 april 2021 kl. 08:00-09:00 och vänder sig primärt till dig som arbetar med inköp/upphandling i offentlig sektor. Varmt välkommen med din anmälan!