Nyheter 

Referat av CPO Round Table 2022

EFFSOs CPO Round Table är ett årligt event där vi brukar samla ett drygt tjugotal CPO:er och inköpsdirektörer inom en rad olika sektorer som får lyssna på spännande talare, nätverka och dela med sig av såväl utmaningar som konkreta erfarenheter. I år på temat hållbart inköp.

Det brukar vara bråda dagar inför vårt årliga CPO Round Table men jisses vilken energi vi får av detta event varje gång, och i år var inget undantag! Tillsammans med ett tjugotal CPOs och inköpsdirektörer fick vi under 24 timmar lyssna på spännande talare, nätverka och dela med oss av såväl utmaningar som konkreta erfarenheter på temat hållbart inköp. Det stod klart för alla att inköp har en viktig roll i att påverka hållbarhet! Här kommer en kort summering av de viktigaste punkterna på agendan.

”Sustainable procurement: A dynamic outside-in, inside-out perspective”

Vår första huvudtalare var Dr. Lin Lerpold, Associate Professor på Handelshögskolan i Stockholm. I sin keynote pratade hon om hållbart inköp och globala leveranskedjor – och tryckte på att inköp behöver lyfta blicken och se bortom uppenbara hållbarhetsfrågor som exempelvis miljöpåverkan. Verkligt hållbart inköp behöver också ta höjd för social och ekonomisk påverkan i leverantörsleden.

Detta utlöste en intressant diskussion bland deltagarna om hur viktigt det är för globala inköpsorganisationer att förstå de kulturella skillnaderna förknippade med hållbarhet. I vissa länder och regioner är miljömässigt hållbart inköp fast förankrat, inte bara i inköpsorganisationen utan i samhället i stort, samtidigt som man i andra länder prioriterar sociala och jämställdhetsfrågor högre.

Hållbart inköp är verkligen vägen framåt men vägen dit kommer att behöva tas stegvis. I alla led.

”The future of sustainable procurement”

Därefter fick vi ta del av en presentation av Fleur Heineke och Miguel Brand från The Sustainable Procurement Pledge (SPP). SPP är en internationell ideell organisation för inköpare vars syfte är att driva medvetenhet och förmedla kunskap om hållbart inköp.

Fleur och Miguel utvecklade det som Lin Lerpold presenterade tidigare under dagen och satte verkligen fokus på hållbarhet inom inköp. Med ökad press från kunder, myndigheter, anställda och finansiella institutioner är hållbart inköp en avgörande pusselbit i en organisations hållbarhetsagenda.

Dessutom finns det starka indikatorer som visar att hållbart inköp även ger positiv påverkan på företagets ekonomi:

 • Kostnad: Mellan 9 och 16  procent lägre kostnad genom att integrera hållbarhet i supply chain
 • Risk: 12 procent genomsnittlig minskning av varumärkesvärdet om/när företaget inte följer ESG-standarder
 • Lojalitet: 78 procent av kunder föredrar miljövänliga produkter/tjänster
 • Intäkter: kunder är villiga att betala upp till 25 procent mer för en hållbar/miljövänlig produkt/tjänst

 

I diskussionerna som följde drog flera CPO Round Table-deltagare slutsatsen att några av de viktigaste problemen som hindrade upphandling från att bli mer hållbar är bland annat otillräcklig resursallokering, oförmågan att omsätta strategi till utförande samt bristen på data kring hållbarhet.

Hållbart inköp, hur jobbar andra?

SPPs presentation följdes av Nis Gjendal, VP global Purchasing på Thule Group, och Ulrika Lindgren CPO på Sandvik Coromant, som berättade om hur de arbetar med hållbart inköp. En mycket uppskattad presentation! Bland de många fantastiska tipsen som delades stack några verkligen ut ur vårt perspektiv:

 • Ta reda på din baslinje – att ha koll på sitt utgångsläge är avgörande när du ska spåra din CO2-påverkan. Det är bättre att ha en ungefärlig baslinje att utgå ifrån när inköp ska identifiera påverkan och följa upp framsteg.
 • Sprid kunskapen – geografiskt spridda team kan vara besvärligt när man tar itu med ett nytt initiativ som exempelvis hållbarhet. Att bygga tvärfunktionella team (eller tvärdivisioner) som kan dela insikter och bästa praxis kan öka hastigheten av både implementering och förbättra mottagandet av gemensamma processer.
 • Använd ert företags hållbarhetsstrategi – det finns ingen anledning att uppfinna hjulet igen. En distinkt företagsstrategi för hållbarhet kan och bör utnyttjas för strategin för hållbart inköp. När dessa två synkar ökar acceptansen och medvetenheten samtidigt som det ger en tydlighet i kommunikation med såväl kunder, anställda och leverantörer.

Kom igång med hållbart inköp: börja med något! 

Dag ett avslutades med att vår kollega, Arsalan Motavaf, Chef över EFFSOs managementkonsulter, presenterade några förslag på hur inköp kan komma igång med sitt hållbarhetsarbete. Många inköpsorganisationer har redan hunnit långt, men för de som står i startgroparna föreslog Arsalan följande:

 • Börja med att ställa er frågan: Varför ska vi arbeta med dessa frågor? Vilka möjligheter ser vi med att arbeta mer hållbart? Vilka risker vill/kan vi mitigera?
 • Besluta er för ett fåtal projekt där ni investerar resurser. Till exempel initiera kategoriprojekt inom kategorier där ni vet att det finns hållbarhetsvinster att hämta. Eller fokusera på en specifik leverantörskedja där ni vet att det finns risker både utifrån miljö men också arbetsvillkor etc.
 • Samtidigt, gör något ”litet” på bred front inom organisationen. Syftet kan både vara att säkerställa att ni höjer er lägsta nivån inom något område men också att få era medarbetare att börja tänka på dessa frågor oftare.
 • Säkerställ ett strukturerat sätt att skörda kunskaper och insikter ni har fått genom dessa riktade projekt och breda initiativ. Och se till att sprida dessa kunskaper inom verksamheten.

 

Förutom det, listade Arsalan ytterligare tips för att accelerera och skapa momentum. Det har han utvecklat i ett blogginlägg på EFFSO Tools.

”Trends, hype and opportunities within digital ESG solutions for procurement”

Jacob Gorm Larsen, tidigare Head of Digital Procurement på Maersk och grundare av den egna konsultverksamheten Moneyball CPH inledde och modererade dag två. Hans presentation fokuserade på digitala verktyg för hållbart inköp, i synnerhet de digitala verktyg som inköp redan har på plats och som kan nyttjas för att realisera och stötta hållbart inköp.

Riktigt intressanta grejer, och något som Jacob har fortsatt att utveckla i sin blogg under hösten. Där kan ni ta del av hans tankar kring digitalisering av inköp i en recession.

Sessionen med digitaliseringsfokus inkluderade även en produktdemo av Celonis, ett verktyg för processkartläggning (process mining). Teodor Bjurling, Solution Engineer, visade vad systemet kan göra för att stötta hållbarhetsarbetet.

Digitalisering för hållbarhet – möjligheter och fallgropar

Den sista externa talaren som gästade årets EFFSO CPO Round Table var Carin Ivarsson, Director of Alliances på SupplyShift. Carin pekade ut att kärnfunktionalitet för verktyg för hållbart inköp kräver en skärningspunkt mellan datainsamling, dataanalys och domänexpertis. Samtidigt betonade hon verkligen behovet av det sistnämnda. Utan domänexpertis från exempelvis leverantören av den mjukvara som används finns det en risk att den data som samlas in och analyseras lämnas utan efterföljande aktiviteter.

En bred förståelse av hållbarhetsarbete är en nyckel till hållbart inköp. Detta kan lösas genom djupare partnerskap med interna hållbarhetsresurser men även med experter från mjukvaruleverantören. Målet är att inköp ska kunna agera optimalt när man navigerar mot en mer hållbar upphandlingspraxis.

Carin påpekade också att tekniklandskapet fortfarande är i ett tidigt skede och att många upphandlingsorganisationer fortfarande förlitar sig på e-post och Excel för sin dagliga hållbara upphandlingsverksamhet.

Tack!

Men CPO Round Table är inte bara en serie talare. Mycket tid ägnades åt gruppdiskussioner och nätverkande. Denna gång gästades vi inte av The Procurementz till middagen (ni som vet, ni vet). Men vi hann med en quizz innan maten på temat inköp och EFFSO 15 år. Tack till alla deltagare, talare, Thoresta Herrgård och alla andra som bidrog till att göra CPO Round Table 2022 till ett mycket lyckat event.

PS: Är du nyfiken på förra årets innehåll, finns det summerat här.