Nyheter 

EFFSO har hjälpt Alvesta kommun att komma vidare med kategoristyrning

Johan Johansson, inköpschef på Alvesta kommun och varm förespråkare för ett mer strategiskt och kategoristyrt inköp, såg tidigt möjligheterna att göra kommunens inköpsorganisation till en mer strategisk och professionell organisation. 2018 initierade han två pilotprojekt för kategoristyrning av livsmedel respektive markentreprenader. Två projekt som föll väl ut och med stor besparingspotential. Men för att kunna ta arbetet vidare behövde kommunen ta in extern hjälp.

”Det var en hel del saker vi behövde få på plats. Kategoristyrning är så pass mycket mer än att bara genomföra ett antal kategoriprojekt. De ska tas om hand, man ska ha en beslutsordning osv. Vi valde EFFSO för att de har lång och gedigen erfarenhet av de här frågorna” berättar Johan Johansson.

Läs hela kundcaset där Johan berättar om förändringsresan som kommunen var med om tillsammans med EFFSO. Är du nyfiken på fler kundprojekt som vi genomfört finns de att ta del av på vår branschsida!