Nyheter 

På The Absolut Company ökar intresset för inköp

Under flera års tid har EFFSO stöttat inköpsavdelningen på The Absolut Company med bland annat potentialbedömning och kategoriprojekt. Samarbetet har lett till ökad effektivisering, realisering av besparingar samt lyft inköps roll inom The Absolut Company.

”Vi ser ett ökat intresse av diskussioner kring inköpsrelaterade frågor utanför inköpsavdelningen, det är positivt att organisationen har fått ett nytt sätt att se på inköp”, berättar Jan Kyttä, Director Indirect Procurement på The Absolut Company.

Här kan ni läsa hela kundcaset där The Absolut Company berättar om hur nya arbetssätt och bättre kontroll har skapat positiva ringar på vattnet inom hela organisationen. Är du nyfiken på fler kundprojekt som vi genomfört finns de att ta del av på vår branschsida!