Nyheter 

EFFSO Seminarium – Brave New Procurement World på Handelshögskolan i Stockholm

Den 29 maj 2024 arrangerade EFFSO, i samarbete med MTC Stiftelsen och SSE Executive Education, inköpsseminariet ”Brave New Procurement World” på Handelshögskolan i Stockholm.

Evenemanget bjöd på två keynotes av de välkända inköpsforskarna Prof. Dr. Finn Wynstra och Prof. Dr. Frank Rozemeijer, som bjöd på ny forskning och djupa insikter inom inköpsetik och utmaningarna/möjligheter med AI inom inköp.

Först ut på scen var dock Sven- Anders Stegare, doktorand på Handelshögskolan och före detta inköpschef på SEB. Sven-Anders sammanfattade de senaste rönen inom inköpsforskning globalt och pekade ut ett antal forskningsområden som ligger högt på den akademiska agendan där det råder full aktivitet. Hetast inom inköpsforskningen i dagsläget är inte oväntat hållbart inköp, riskhantering och robusthet, AI och digitalisering samt, kanske något oväntat i sammanhanget, offentlig upphandling.

Inköpsetik med Prof. Dr. Finn Wynstra

Professor Finn Wynstras presentation, med titeln ”The Grey Side of Procurement: Do We Agree on What is Ethical or Not?”, utforskade de komplexa etiska dilemman som finns inom inköp, samt hur dessa påverkar såväl interna intressenter i företaget som relationen med leverantörer.

Finn Wynstra at Brave New Procurement World

Han tog bland annat upp hur kostnad och värde påverkar etiska beslut, förekomsten och konsekvenserna av oetiska metoder, samt de olika perspektiven på etik mellan sälj och inköp. En intressant upptäckt som presenterades var hur olika inköp och sälj resonerar kring oetiska metoder. Båda grupperna anser att det är oetiskt att utnyttja processen för egen ekonomisk vinning, men där inköpare inte ser det som särskilt oetiskt att undanhålla information i en inköpsprocess, ser sälj det som oetiskt. Liknande diskrepanser finns även mellan inköp och interna stakeholders.

Wynstra diskuterade även könsperspektiv inom inköp och visade på statistik där kvinnliga inköpare uppvisar mer etiskt beteende jämfört med sina manliga kollegor. Detsamma gäller inköpare inom offentlig sektor som är mer etiska än sina kollegor inom privat sektor.

Inköp och AI med Prof. Dr. Frank Rozemeijer

Professor Frank Rozemeijer fokuserade på framtidens inköp i ljuset av framväxande AI-teknologier. Han tog avstamp i världslitteraturen och såg paralleller med Aldous Huxleys klassiker ”Du sköna nya värld” (”Brave New World” på engelska). Hans session, ”A Brave New World? On Ethics, AI, and Procurement Management”, undersökte den transformativa potentialen hos AI inom inköp.

Professor Rozemeijer lyfte fram en model för att beskriva hur AI kan påverka inköp som innehöll tre typ-faser:

  • Augmentation – människa agerar, maskinen stöttar
  • Automation – maskinen agerar, människan stöttar
  • Autonomization – maskinen agerar oberoende

Frank Rozemeijer at Brave New Procurement World

I dagsläget så finns det flera verktyg på marknaden som rör sig i gränslandet mellan augmentation och automation – bland annat lyftes Wal-marts autonoma sourcing process för deras långa svans av leverantörer upp. Processen har gett dubbla vinster genom att resultera i besparingar för Wal-mart samtidigt som leverantörerna upplevde förhandlingsförfarandet positivt.

Han diskuterade även den föränderliga rollen för inköpschefer och demonstrerade en AI-förhandlingschatbot utvecklad av Maastricht University. Rozemeijer avslutade med att påpeka att inköp som inte använder AI inom de kommande åren inte kommer att se sig frånsprungna av tekniken i sig, utan snarare frånsprungna av konkurrenter som annamar den nya tekniken.

Paneldiskussion med Ulrika Lindgren, Fredrik Taube, Katarina Arbin och Jenny Vårlid

Paneldiskussion på Brave New Procurement World

Seminariet inkluderade även en paneldiskussion där Ulrika Lindgren (Sandvik Coromant), Fredrik Taube (Söderberg & Partners), Katarina Arbin (Högskolan i Gävle) och Jenny Vårlid (EFFSO) deltog. Denna session erbjöd praktiska insikter och utforskade konsekvenserna av AI och etiska överväganden inom inköp. Deltagarna på seminariet hade även möjlighet att nätverka och diskutera de senaste resultaten från MTC:s upphandlingsforskningsgrupp, vilket gjorde evenemanget till en värdefull upplevelse för alla deltagare.