Nyheter 

EFFSO inleder ett samarbete med Sweden Ukraine Business Action

EFFSO har inlett ett samarbete med organisationen Sweden Ukraine Business Action (SUBA) vars syfte är att underlätta för och stödja svenska företag som vill öka handeln med Ukraina. En nätverksträff för seniora inköpare kommer att hållas 12 september.

”Ett av de bästa sätten att stötta Ukraina är att fortsätta göra affärer med dem. Affärer som självklart ska vara sunda. Större delen av Ukraina har en fungerande vardag där folk går till jobbet, betalar skatt och äter på restaurang. Om vi kan bidra till att stötta sunda affärsrelationer så känns det rätt att vi engagerar oss”, säger Per Finnhammar”, VD på EFFSO AB.

För att uppmuntra svenska företag att se över sina inköp och undersöka om det i närtid går att hitta leverantörer i Ukraina arrangerar SUBA en nätverksträff för seniora inköpare. Nätverksträffen kommer att äga rum den 12 september i Stockholm.

“Jag är väldigt glad över att EFFSO har valt att engagera sig i SUBA. Med sitt stora nätverk och ingångar till högt uppsatta inköpschefer kan EFFSO hjälpa oss att sprida ordet för att få så många inköpschefer som möjligt att engagera sig”, säger Gunnar Hökmark, styrelseordförande för SUBA.

SUBA bildades för att genom konkret handling hjälpa svenska företag att öka handeln med Ukraina, som ett led i både god affärsverksamhet och ett bidrag till nationellt ansvarstagande för svensk och europeisk säkerhet. Styrelsen består av:

Gunnar Hökmark, ordförande, tidigare Europaparlamentariker (M)
Magnus Brännström, ordförande Östkontoret
Anna Elam, VD Eastate
Niklas Nordström, rådgivare, tidigare ordförande Business Sweden
Maria Rankka, ordförande Cellcolabs
Carl-Johan Westring, ledamot Östkontoret