EFFSO – Seminarium med Bo Andersson, Del 1

Bo Andersson – Inköpsdirektör och företagsledare. Från EFFSOs Grand Seminar med Bo Andersson. Ove Brandes, Dr. Percy Barnevik, Michael Treschow och Roger Johansson kommenterar kring Bo Andersson som inköpsdirektör och företagsledare.