Så lyckas du med kategoristyrt inköp i offentlig sektor

Trots att det är känt att ett kategoribaserat arbetssätt till stor grad driver effektiviteten både inom inköp och för hela den köpande organisationen, är antalet offentliga organisationer som lyckats relativt begränsat. EFFSO har arbetat med ett hundratal organisationer som satsat på att införa ett kategoristyrt inköp och baserat på det har vi identifierat ett antal framgångsfaktorer. Dessa finns sammanfattade i vårt whitepaper ”Så lyckas du med kategoristyrt inköp i offentlig sektor”. Se författaren själv, Arvid Fredin, dela med sig av sin kunskap.