Spendanalys gynnar hela organisationen

Upphandlingsmyndigheten har gjort en mycket bra film om hur en väl genomförd spendanalys gynnar hela organisationen.