Varför är inköp viktigt?

Roger Johansson, Dr. Percy Barnevik och Michael Treschow, diskuterar varför inköp är viktigt och vad det har för betydelse.