Oscar Hammarstedt

Våra managementkonsulter kombinerar inköpskompetens och ett analytiskt angreppssätt med strukturerad metodik för projektledning och förändringsarbete. En av dem är Oscar Hammarstedt, här nedan presenterar han sig själv lite närmare!

Med passion för matematik

Jag heter Oscar Hammarstedt och jobbar som managementkonsult på EFFSO. Min karriär började redan på gymnasiet tack vare en matematiklärare som väckte mitt intresse för matematik. Passionen för matematik ledde så småningom till ett arbete som matematikhandledare och studier i Industriell Ekonomi på Linköpings Universitet. Singapores välrenommerade matematikprogram (och tropiska väder) ledde därefter till ett utbytesår på Nanyang Technological University. Allt för att utvidga mina matematikkunskaper ännu mer och få erfarenhet utomlands.

Examensarbetet på Volvo ledde till vidare till inköp

Väl hemma igen hade jag turen att få göra mitt examensarbete på Volvo Groups inköpsavdelning. Jag imponerades av den koll de hade på detaljerna och hur de använde olika analysverktyg för att utvärdera och förbättra sin försörjningskedja. Arbetet hade en så positiv påverkan på hela organisationen att det inspirerade mig till att välja en karriär inom inköp.

15 st besparingsprojekt inom loppet av 4 år

2016 sökte jag mig till EFFSO. Jag ville dels lära mig av experter inom inköp och dels få arbeta med globala företag inom olika branscher. Fyra år senare har jag arbetat med kunder inom detaljhandeln, medicinteknisk utrustning och byggbranschen. Och med kategorier som transport, packmaterial, förnödenheter, juridiska tjänster och IT.

Som managementkonsult har det blivit en hel del kostnadsbesparingsprojekt för både indirekta och direkta kategorier. Mer än femton stycken! Och så har jag etablerat kategoristyrningsprocesser åt flera globala organisationer. De senaste två åren har jag fått möjligheten att driva projekt över hela USA med intressenter från hela världen.

Ett typiskt kategoriprojekt

När jag leder kategoriprojekt har jag hjälp av hela EFFSOs metodik och erfarenhet. Vi brukar börja med en övergripande analys för att identifiera besparingspotential. Därefter arbetar vi i nära samarbete med kunden för att identifiera förbättringsförslag, sätta en strategisk plan för projektet och implementera förbättringar. Ofta inkluderar projekten tuffa leverantörsförhandlingar, coachning av kategoriteamsmedlemmar och nära samarbete med den lokala verksamheten för att förbättra processer och produktspecifikationer.

För närvarande arbetar jag för en kund inom detaljhandeln där jag implementerar nya leverantörer för fästelement och andra direktmaterialkomponenter i Polen. Implementeringen är en del av ett tidigare kostnadsbesparingsprojekt som vi tidigare drev hos kunden. Jag ser nu till att säkerställa att genomförandet sker så smidigt som möjligt samt följer upp besparingsresultatet så att projektet når sina mål.

Konsultlivets glädjeämnen i mina ögon

Att ha ett nära samarbete med tvärfunktionella team bestående av personer med varierande bakgrund – allt från sälj- och juridikansvariga till personer från monteringslinan – är oerhört givande. Även möjligheten att få en djupare förståelse och praktisk insyn i andra funktioner världen. Oavsett om det är att stå i en produktionslina och mäta förbrukat material tillsammans med kvalitetsansvariga i USA eller mäta lådor ihop med en packingenjör i Polen.

Varje projekt är unik

Det kan låta som en klyscha men varje projekt är verkligen unikt, även när det gäller projekt inom samma kategori. Jag har till exempel drivit fyra olika kostnadsbesparingsprojekt inom packmaterial med liknande produkter och den största besparingen i varje projekt har kommit från helt olika förbättringsförslag. Enbart i ett av de fyra projekten kom den största besparingen från bättre priser från leverantören. Det tror jag bevisar vår holistiska syn på kategoristyrning.

Struktur och metodik bidrar till branschledande resultat

EFFSOs tillvägagångssätt inkluderar initial diagnos, framtagande av förbättringsförslag, planering och analys, genomförande, implementering och besparingsuppföljning. Jag är övertygad om att det är just vår struktur och metodik som gör att vi kontinuerligt förbättrar och levererar branschledande resultat åt våra kunder. När jag går in i ett projekt har jag inte bara med mig min egen erfarenhet. Jag tar med mig all kunskap och erfarenhet som finns samlad hos EFFSO.

Förståelse för verksamheten och analytisk förmåga är avgörande

För att bli en bra managementkonsult behöver man ha en god analytisk och kommunikativ förmåga samt vara driven för att alltid vilja göra vad som är bäst för kunden. Det händer att du som konsult ställs inför situationer där det finns motstridiga åsikter och prioriteringar inom en organisation. God förståelse för kundens verksamhet och en solid analys som stärker dina argument är direkt avgörande för att navigera dessa utmanande diskussioner. Genom att vara öppensinnad och ha en vilja att verkligen förstå olika åsikter fortsätter man även växa i rollen som konsult.

Men det finns alltid tid för att spela hockey, hajka och tälja!

Under uppväxttiden spelade jag mycket ishockey. Även om det inte blir lika många varv runt hockeyrinken som förr försöker jag att vara så aktiv jag kan. Antingen genom att lyfta vikter på gymmet eller vandra i naturen. Jag är nyss hemkommen från en hajk längs vackra Höga Kusten – jakten på den vackraste utsikten tar aldrig slut!

Jag älskar att få utlopp för min kreativitet och spenderar en hel del tid med att jamma med Mark Knopfler och Eric Clapton på gitarren. Nyligen har jag även börjat att tälja i trä och har redan några mästerverk i lägenheten. Jag tycker att min nya hobby är riktigt kul men jag har lärt mig att alltid ha en förbandslåda i närheten…

/Oscar Hammarstedt

Varför EFFSO?

EFFSO Upphandling

1. Enastående kunskap

Vi är fokuserade på inköp och har enastående kunskap inom alla delar av inköpsområdet. Vi har kunskaper både inom indirekt och direkt material, för att inte tala om spendanalys. Kompetensen spänner över alla typer av kategorier och vårt breda intellektuella kapital är byggt runt en väl genomtänkt uppsättning verktyg, mallar och metoder.

2. Vi skapar bestående resultat

Vi är ”doers” och specialister. Vi arbetar i team tillsammans med er för att faktiskt få jobbet gjort och skapa resultat. Vi har gärna en långsiktig relation med er för att säkra långsiktiga resultat och ett kontinuerligt inflöde av expertkunskap. Vi hjälper er med rätt typ av verktyg för att ni själva ska kunna hantera alla förbättringar och förändringar över tid.

Excel för inköpare

3. Bättre ekonomiskt utfall

Vi levererar realiserade besparingar och vi ser till att ni får ut bästa möjliga avkastning mot nedlagt antal arbetstimmar. Vi levererar ett starkt business case med fokus på ROI och avgifter knutna direkt till resultat. Vårt gemensamma fokus på finansiella resultat och överföring och uppbyggnad av kunskap i ert inköpsteam levererar bestående effekt.