Yanina Padabedava

Våra inköpskonsulter är trygga personer som kommer med omfattande egen kunskap och kan snabbt sätta sig in i era system och processer. Yanina Padabedava är en av dem, läs intervjun med henne här nedan!

Vem är du och hur kom du i kontakt med EFFSO?

Jag heter Yanina Padabedava och kommer från Vitryssland. Jag flyttade till Sverige för ungefär två och ett halvt år sedan. Jag har samlad erfarenhet från både Vitryssland där jag jobbade som importansvarig på ett modeföretag i fem år och från Sverige där jag nu jobbar som inköpskonsult sedan början på 2019. Jag är inne på mitt tredje uppdrag för EFFSO.

Jag lärde känna EFFSO på en nätverksträff som Yrkesdörren organiserade tillsammans med EFFSO. Yrkesdörren är en icke vinstdrivande organisation som hjälper till att skapa möten mellan personer som är nya i Sverige och etablerade svenskar inom samma bransch eller yrke. Nätverksträffen ledde till att jag togs med i EFFSOs nätverk av inköpskonsulter, snabbt fick ett uppdrag och så har det rullat på. Numera är jag fast anställd på EFFSO.

Berätta om rollen som inköpskonsult. Vad innebär den? 

Personligen tycker jag att det är väldigt spännande att arbeta som inköpskonsult. Det ger en chans att jobba i olika branscher, implementera det man redan kan – samtidigt som man hela tiden utvecklas. Möjligheten att få jobba med leverantörer från hela världen och förhandla med dem är nog det jag tycker är roligast.

I de fall man hamnar i relativt korta projekt kan det upplevas som en utmaning, men jag ser det ändå som en fantastisk möjlighet för jag vill kunna bidra med min erfarenhet och hjälpa organisationer att bli mer effektiva.

Vilka slags områden, branscher och kategorier har du erfarenhet av?

Jag har erfarenhet av både taktiskt och strategiskt inköp inom så vitt skilda sektorer som mode-, IT-, finans- och byggbranschen. Det mesta har handlat om inköp av olika typer av material, utrustning och tjänster. Mer specifikt har det rört sig om förpackningar för e-handel, inköp av råmaterial (bomull, viskos, bambu osv.), maskiner för klädtillverkning (stickmaskiner, efterbehandlingsmaskiner, färgningsmaskiner, tryckpressar osv) och tjänster som logistik, design men även HR och IT.

Vad har du för uppdrag just nu?

Mitt nuvarande uppdrag är på ett företag som arbetar med att bygga och underhålla el- och teleinstallationer. Mitt ansvarsområde omfattar olika projekt. Ett projekt går ut på att separera en del av verksamheten inom flyg till ett statligt bolag. Vidare är jag ansvarig för indirekta inköp och så jobbar jag även med vendor management dvs. jag ansvarar för leverantörsbedömningar och leverantörsutvärderingar.

Vilka kvalitéer eller kompetenser gör dig till en bra konsult?

Som jag nämnde ovan hamnar man som konsult i bland på relativt korta projekt. För att kunna lyckas i konsultyrket måste man kunna arbeta självständigt, vara målinriktad och ha god problemlösningsförmåga. Dessutom är det viktigt att vara öppen för att lära sig nya saker och våga utvecklas. Och det tycker jag att jag är bra på.

Jag kan tilläga att jag jobbar mycket med data när det gäller inköp. Man måste vara noggrann och ha en god analysförmåga. Det vill jag också lyfta fram som en av mina styrkor.

Hur är det att vara konsult via EFFSO?

Det känns tryggt att jobba på EFFSO. Företaget har en lång och framgångsrik verksamhet inom inköpskonsulttjänster och är väl känt i Norden. Sedan erbjuder EFFSO en bra utveckling och väldigt intressanta uppdrag. Och även om jag inte är inne så ofta på huvudkontoret känner jag mig hela tiden som en del av familjen. Det är super-viktigt för mig!

Till sist, vad gör du när du inte jobbar?

På fritiden gillar jag att vara aktiv. Allt från gym, löpning, simning till långa promenader i naturen. Det är fantastiskt att det i Sverige finns sådana möjligheter att vandra i naturen. Och så är jag riktigt grym på att dansa. Jag har dansat tiodans eller pardans s.k. ballroom dancing i flera år, både standarddans och latinamerikansk dans.

Varför EFFSO?

EFFSO Upphandling

1. Enastående kunskap

Vi är fokuserade på inköp och har enastående kunskap inom alla delar av inköpsområdet. Vi har kunskaper både inom indirekt och direkt material, för att inte tala om spendanalys. Kompetensen spänner över alla typer av kategorier och vårt breda intellektuella kapital är byggt runt en väl genomtänkt uppsättning verktyg, mallar och metoder.

2. Vi skapar bestående resultat

Vi är ”doers” och specialister. Vi arbetar i team tillsammans med er för att faktiskt få jobbet gjort och skapa resultat. Vi har gärna en långsiktig relation med er för att säkra långsiktiga resultat och ett kontinuerligt inflöde av expertkunskap. Vi hjälper er med rätt typ av verktyg för att ni själva ska kunna hantera alla förbättringar och förändringar över tid.

Excel för inköpare

3. Bättre ekonomiskt utfall

Vi levererar realiserade besparingar och vi ser till att ni får ut bästa möjliga avkastning mot nedlagt antal arbetstimmar. Vi levererar ett starkt business case med fokus på ROI och avgifter knutna direkt till resultat. Vårt gemensamma fokus på finansiella resultat och överföring och uppbyggnad av kunskap i ert inköpsteam levererar bestående effekt.