Spendanalysens grunder: Frukostseminarium 27 november i Malmö

Spendanalysen utgör en grundläggande faktabas för det kategoristyrda inköpet. Att löpande uppdatera spendanalysen underlättar både överblick av verksamhetens totala inköp men bidrar också till inblick i inköpsmönster i specifika kategorier.

Under seminariet kommer våra kollegor Maria Trulsson och Johan Nygren att:

  1. Reda ut begrepp kopplade till spendanalysen. Hur definieras t ex. en kategori?
  2. Visa värdet av spendalysen och hur resultatet kan användas övergripande men också i specifika kategorier.
  3. Gå igenom hur man praktiskt går till väga för att genomföra en spendanalys.

Vi kommer även att kort visa nyheterna i vårt cloudbaserade spendanalysverktyg Spendency som precis släppts i en ny version.

När: Onsdag 27 november 8:30 – 9:30 (frukost serveras 8:00).
Var: Media Evolution City ”Gängtappen”, Stora Varvsgatan 11, Malmö.
Anmäl dig och dina kollegor senast 22 november på länken nedan.

Om talarna: Maria Trulsson och Johan Nygren har var för sig projektlett flera av EFFSOs mest komplexa spendanalyser inom en rad olika branscher, både inom privat och offentlig sektor. De utbildar även i ämnet.

Har du allergier eller andra önskemål, skriv det nedan så ordnar vi något som passar dig. Seminariet är gratis, men antalet platser är begränsat!

Foto: Toa Heftiba, Unsplash.

"Spendanalysens grunder" 27/11