Spendanalysens grunder: Extrainsatt webinar 15 december

Spendanalysen utgör en grundläggande faktabas för det kategoristyrda inköpet. Att löpande uppdatera spendanalysen underlättar överblick av verksamhetens totala inköp och bidrar till inblick i inköpsmönster i specifika kategorier.

Spendanalysen & dess grunder

Spendanalysen är kanske den mest mångsidiga och grundläggande analysen du kan göra inom Inköp och den utgör en grundläggande faktabas för det kategoristyrda inköpet. Ändå är det fortfarande många som ifrågasätter om den är värd investeringen i tid och pengar.

Vi har därför bett våra kollegor, Johan Nygren och Jonas Olofsson, att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet. Johan och Jonas har var för sig projektlett många spendanalyser inom en rad olika branscher, både inom privat och offentlig sektor. De utbildar även i spendanalys.

Under webinaret kommer de att reda ut begrepp kopplade till spendanalysen (hur definieras t. ex. en kategori), visa värdet av spendalysen och hur resultatet kan användas både övergripande och i specifika kategorier samt praktiskt gå igenom hur man går till väga för att genomföra en spendanalys. Mot slutet kommer de även att göra en kort demo av vårt spendanalysverktyg Spendency – och såklart svara på frågor!

När? Tisdag 15 december kl. 8:00 – 9:00.
Anmäl dig genom formuläret nedan. Webinaret är gratis, men antalet platser är begränsat.

När vi fått din anmälan kommer du att få en registreringslänk från Zoom. Fyll i den så får du därefter en bekräftelse, även den från Zoom, med all nödvändig information för att logga in. Håll utkik i din mailkorg!

Varmt välkommen!

Spendanalys webinar 15 december