Inköp som tjänst

Sänk era kostnader och öka er effektivitet genom att outsourca delar av er inköpsfunktion.  Vår kunskap och vår metodik garanterar er realiserade besparingar.

Sänk era kostnader och öka er effektivitet

EFFSO har under tio års tid arbetat för att förbättra inköp av indirekt material. Nu har ni möjlighet att dra nytta av den erfarenheten genom att i ett partnerskap med EFFSO få tillgång till den kunskap, de verktyg och de experter som vi har för att optimera inköp av indirekt material och tjänster.

Vi arbetar med full transparens och låter er bestämma alla viktiga beslut som vilka typer av förbättringar som ska drivas och vilka leverantörer som kan vara aktuella, även om arbetet drivs av externa resurser kommer ni fortsatt ha full kontroll. Vi är så övertygade om att vårt sätt att driva arbetet är det bästa att vi gärna kopplar delar av vår ersättning till uppnådda effektiviseringsmål, det gör att er risk blir begränsad. 

Vi har också etablerat ett Mission Control Center. Det är en central funktion med dedikerade resurser som gemensamt med våra projekt skapar kategori- och metodikkompetens som effektiviserar genomförandet av våra aktiviteter. Exempel på den kategorispecifika kompetens som skapas är benchmarkdata, , leverantörsmarknadsinformation och RFI/RFQ mallar.

Vi levererar en komplett lösning bestående av marknadens bästa verktyg för indirekt material, all EFFSOs ackumulerade kunskap inom de olika indirekta kategorierna och duktiga medarbetare som är tränade i att driva inköpsprocesser och förändringsledning med hjälp av en faktabaserad approach.

Vanliga frågor

1. Vad gör er unika inom det här området?

Vi har en väl utvecklad metodik och verktyg för den här typen av arbete. All vår personal är tränad i vår metodik som utvecklats i över 10 år. Vi driver projekt inom de indirekta kategorierna flertalet gånger varje år. Detta gör att vi får skalfördelar och bygger upp gedigen kompetens inom varje kategori.

2. Finns det någon risk att vi tappar kontrollen eller att ni tar fram avtal som inte passar oss?

Nej, det behöver ni inte oroa er för. Vi driver alla processer med djup förankring och alla viktiga beslut ligger kvar hos er. Dessutom så kopplas ofta en del av vår ersättning till realiserade förbättringar vilket gör att den viktigaste faktorn för oss är att de lösningar vi tar fram används.

3. Vad kan ni lova oss?

En snabb förändring från reaktivt till proaktivt inköp och en ROI på 3 – 5 gånger pengarna.

4. Hur mycket måste jag som kund involvera mig i det dagliga arbetet?

Vi arbetar självständigt så att ni bara behöver medverka för att bistå med kunskap om era behov och fatta beslut om vilka lösningar som ska genomföras.

5. Hur kan ni åstadkomma förändring när ni, som konsulter, inte är en del av vår organisation?

Vi finns långsiktigt på plats hos er och säkerställer att de besparingar som vi identifierar och implementerar också blir realiserade.

6. Vad ytterligare kan jag förvänta mig?

Vi lämnar efter oss en mycket god struktur och uppföljning av era leverantörsavtal.

Varför EFFSO?

1. Enastående kunskap

Vi är helt fokuserade på inköp och vi har enastående kunskap inom alla delar av inköpsområdet. Vi har kunskaper både inom indirekt och direkt material, för att inte tala om spendanalys. Kompetensen spänner över alla typer av kategorier och vårt breda intellektuella kapital är byggt runt en väl genomtänkt uppsättning verktyg, mallar och metoder.

2. Vi skapar bestående resultat

Vi är ”doers” och specialister. Vi arbetar i team tillsammans med er för att faktiskt få jobbet gjort och skapa resultat. Vi har gärna en långsiktig relation med er för att säkra långsiktiga resultat och ett kontinuerligt inflöde av expertkunskap. Vi hjälper er med rätt typ av verktyg för att ni själva ska kunna hantera alla förbättringar och förändringar över tid.

3. Bättre ekonomiskt utfall

Vi levererar realiserade besparingar och vi ser till att ni får ut bästa möjliga avkastning mot nedlagt antal arbetstimmar. Vi levererar ett starkt business case med fokus på ROI och avgifter knutna direkt till resultat. Vårt gemensamma fokus på finansiella resultat och överföring och uppbyggnad av kunskap i ert inköpsteam levererar bestående effekt.

Ladda ner ”Inköp som tjänst”

När EFFSO levererar inköp som tjänst görs det baserat på en affärsmodell kallad ”Vested”. Modellen bygger på stort ömsesidigt förtroende och transparens mellan kund och leverantör och ett gemensamt arbete mot en strävan att nå målen. Fokus är inte på vad som görs utan på resultatet. Läs mer om detta i vårt White paper!

Du måste fylla i en giltig e-postadress.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi lovar dig

  • Smärtfri, snabb och enkel uppstart
  • Rätt kompetens
  • Förståelse och lyhördhet inför era behov
  • Stort värde för pengarna
  • En långsiktig partner