Inköp som tjänst

Sänk era kostnader och öka er effektivitet genom att outsourca delar av er inköpsfunktion.  Vår kunskap och vår metodik garanterar er realiserade besparingar.

EFFSO Inköp

Inköp som tjänst - En komplett lösning | Effso.se

EFFSO har under tio års tid arbetat för att förbättra inköp av indirekt material. Varför inte dra nytta av den erfarenheten? Genom ett partnerskap med EFFSO får ni tillgång till den kunskap, de verktyg och de experter vi har för att optimera inköp av indirekt material och tjänster.

Outsourca delar av er inköpsfunktion

Vi arbetar med full transparens och låter er ta alla viktiga beslut som t ex vilka typer av förbättringar som ska drivas och vilka leverantörer som är aktuella. Även om arbetet drivs av externa resurser kommer ni fortsätta ha full kontroll. Vi är så övertygade om att vårt sätt att driva arbetet är det bästa att vi gärna kopplar vår ersättning till uppnådda effektiviseringsmål, vilket begränsar er risk. 

En komplett lösning

Ni får en komplett lösning som består av marknadens bästa verktyg för indirekt material, all vår ackumulerade kunskap inom de olika indirekta kategorierna och våra duktiga medarbetare. Alla våra medarbetare är tränade i att driva inköpsprocesser och förändringsledning med hjälp av en faktabaserad approach.

Outsourcing av inköp

Glödlampor. EFFSO kunskap.

Kategori- och metodikkompetens

Genom våra kategoristyrningsprojekt har vi byggt upp en gedigen kunskapsbank av anonymiserad benchmarkdata för den nordiska marknaden. Vi kallar den Mission Control Center (MCC), en central funktion med dedikerade resurser som gemensamt med våra projekt bygger kategori- och metodikkompetens. Exempel på den kategorispecifika kompetens som skapas är benchmarkdata, leverantörsmarknadsinformation och RFI/RFQ-mallar. MCC stöttar även i projekt gällande exempelvis analysarbete, central kategorikunskap och kategoriexpertis.

Genom ett partnerskap med EFFSO får ni inte bara tillgång till marknadens bästa verktyg för indirekt material och våra duktiga medarbetare. Ni får även tillgång till all vår ackumulerade kunskap inom de olika indirekta kategorierna.

Allt för att optimera inköp av indirekt material och tjänster och möjliggöra snabbare och bättre resultat!

Vanliga frågor

1. Vad gör er på EFFSO unika inom det här området?

Vi har väl utvecklade verktyg och metodik för den här typen av arbete. All vår personal är tränad i vår metodik som utvecklats i över 10 år. Vi driver projekt inom de indirekta kategorierna flertalet gånger varje år. Detta gör att vi får skalfördelar och bygger upp gedigen kompetens inom varje kategori.

2. Finns det någon risk att vi tappar kontrollen eller att ni tar fram avtal som inte passar oss?

Nej, det behöver ni inte oroa er för. Vi driver alla processer med djup förankring och alla viktiga beslut ligger kvar hos er. Dessutom kopplas ofta en del av vår ersättning till realiserade förbättringar vilket gör att den viktigaste faktorn för oss är att de lösningar vi tar fram används.

3. Vad kan ni lova oss?

En snabb förändring från reaktivt till proaktivt inköp och en ROI på 3 – 5 gånger pengarna.

4. Hur mycket måste jag som kund involvera mig i det dagliga arbetet?

Vi arbetar självständigt så att ni bara behöver medverka för att bistå med kunskap om era behov och fatta beslut om vilka lösningar som ska genomföras.

5. Kan ni åstadkomma förändring när era konsulter inte är en del av vår organisation?

Vi finns långsiktigt på plats hos er och säkerställer att de besparingar som vi identifierar och implementerar också blir realiserade.

6. Vad ytterligare kan jag förvänta mig?

Vi lämnar efter oss en mycket god struktur och uppföljning av era leverantörsavtal.

Varför EFFSO?

EFFSO Upphandling

1. Enastående kunskap

Vi är fokuserade på inköp och har enastående kunskap inom alla delar av inköpsområdet. Vi har kunskaper både inom indirekt och direkt material, för att inte tala om spendanalys. Kompetensen spänner över alla typer av kategorier och vårt breda intellektuella kapital är byggt runt en väl genomtänkt uppsättning verktyg, mallar och metoder.

2. Vi skapar bestående resultat

Vi är ”doers” och specialister. Vi arbetar i team tillsammans med er för att faktiskt få jobbet gjort och skapa resultat. Vi har gärna en långsiktig relation med er för att säkra långsiktiga resultat och ett kontinuerligt inflöde av expertkunskap. Vi hjälper er med rätt typ av verktyg för att ni själva ska kunna hantera alla förbättringar och förändringar över tid.

Excel för inköpare

3. Bättre ekonomiskt utfall

Vi levererar realiserade besparingar och vi ser till att ni får ut bästa möjliga avkastning mot nedlagt antal arbetstimmar. Vi levererar ett starkt business case med fokus på ROI och avgifter knutna direkt till resultat. Vårt gemensamma fokus på finansiella resultat och överföring och uppbyggnad av kunskap i ert inköpsteam levererar bestående effekt.

EFFSO whitepapers

Ladda ner ”Inköp som tjänst”

När EFFSO levererar inköp som tjänst görs det baserat på en affärsmodell kallad ”Vested”. Modellen bygger på stort ömsesidigt förtroende och transparens mellan kund och leverantör och ett gemensamt arbete och strävan att nå målen. Fokus är inte på vad som görs utan på resultatet. Läs mer om detta i vårt white paper!

Du måste fylla i en giltig e-postadress.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.