Taktisk inköpare

Taktisk inköpare, en nyckelroll

Inköpsorganisationens tre generiska roller

Inköpsorganisationer innehåller vanligtvis tre generiska roller som har ett nära samarbete men också tydliga och skilda ansvarsområden: strategisk inköpare, taktisk inköpare och operativ inköpare.

Om en strategisk inköpare tar fram mål och riktlinjer för företagets inköp och utformar strategier, arbetar en taktisk inköpare med att handla upp, det vill säga effektuera inköpsstrategierna och optimera anskaffningslösningar. Orderläggning, leveransbevakning och dagligt problemlösande tar den operativa inköparen hand om.

En taktisk inköpare handlar upp

En taktisk inköpare arbetar med att handla upp. Begreppet upphandling kan definieras såsom de aktiviteter som följer från utskick av förfrågan till slutande av avtal. Men upphandlingsarbetet börjar inte sällan långt innan man möter leverantörsmarknaden och det är bara en mindre del av en inköpsfunktions ansvar. Oftast är det en del av det taktiska inköpet.

Hur skiljer sig rollen från offentlig upphandlare?

Den stora skillnaden mellan en taktisk inköpare/upphandlare och en offentlig upphandlare är att offentlig upphandlare måste följa Lagen om Offentlig Upphandling, LOU.

Engelska termer för offentlig upphandling som förekommer är ”public procurement”, ”public tendering” eller ”public solicitation”. Titeln kan vara ”procurement officer” eller ”procurement official”. Även inom näringslivet använder man termen upphandling. I allmännyttiga företag som faller under lagarna om offentlig upphandling tillhör offentlig upphandlare den taktiska inköpsfunktionen.

Rollen som taktisk inköpare kan på engelska benämnas ”supply manager”, ”procurement manager” eller ”purchasing logistic manager”.

Porträtt på en blond kvinna i röd kavaj som ser in i kameran och ler.

Vill du veta mer om taktiskt inköp eller olika inköpsprojekt?

Kontakta mig så berättar jag mer!

 

Jenny Vårlid

Chef Affärsutveckling EFFSO AB

Vad gör en taktisk inköpare?

 • Upphandlar och kontrakterar leverantörer inom olika kategorier på nationell/ internationell nivå. Ser till att flöden fungerar i stort.
 • Gör risk- och konsekvensanalyser ur ett upphandlingsperspektiv och detaljplanerar upphandlingar från förfrågningsunderlag till avtalstecknande.
 • Leverantörsutveckling och omförhandling av avtal, i de fallen där taktiska inköpare arbetar mer operativt.
 • Bidrar till metod- och verksamhetsutveckling avseende upphandlingsprocesser. Det börjar bli vanligare att företag upphandlar och förhandlar via e-auktioner.
 • Samarbetar med strategiska och operativa inköpare, och med interna intressenter som t ex företagets jurister.

Personliga egenskaper som är bra att ha

 • Arbetsgivare förväntar sig att en taktisk inköpare tar initiativ och arbetar självständigt med fokus på leverans och kvalitet.
 • I en mångfacetterad miljö med många intressenter ställs det höga krav på förmågan att kommunicera och informera, att man är lyhörd för verksamhetens behov och har lätt för att skapa och upprätthålla relationer.
 • Rollen kräver vidare god planering och struktur.
 • För att lyckas i rollen behöver man drivas av att skapa affärsmässigt fördelaktiga lösningar och vara en skicklig förhandlare.
 • En framgångsfaktor för en taktisk inköpare är att förstå och kunna genomföra upphandlingsprocesserna men samtidigt röra sig inom ramarna och komma med förslag på lösningar, vilket är särskilt viktigt inom offentlig upphandling. Detta kräver kreativitet, lyhördhet och att våga förhandla fram den bästa affären.
 • Det är en fördel om man har skaffat sig logistikkunskaper och förhandlingsvana samt har grundläggande kunskaper om avtal och juridik.
 • Gäller det rollen som taktisk inköpare/ upphandlare i en organisation som lyder under en av upphandlingslagarna är det en fördel om man har kunskap och erfarenhet av LUF eller LOU.
Taktisk inköpare

Vad tjänar en taktisk inköpare?

Det finns olika källor för lönestatistik för inköpare. Såväl SCB, Unionen och Lönestatistik.se redovisar lönestatistik för inköpare men där går inte riktigt att utläsa vad just en taktisk inköpare tjänar i snitt. Men för dig som vill veta vad en inköpare tjänar i snitt låg enligt dessa källor medianlönen 2021 på mellan 32500 och 42900 kronor i månaden beroende på senioritet, sektor, geografi och kön.

Ser man till kön tjänade kvinnliga inköpare i genomsnitt tio procent mindre än deras manliga motsvarighet. Det finns även andra variabler man kan studera men storleken på underlaget kan variera kraftigt.

Hitta din nästa taktiska inköpare genom oss

EFFSO grundades 2007 och är ett konsultföretag helt inriktat på inköp. Förutom att vi stöttar inköpsorganisationer med en rad olika managementkonsulttjänster, rekryterar vi och hyr ut inköpare.

Inom interimInköpskonsulter jobbar vi med en kombination av anställda inköpskonsulter och konsultnätverk, allt för att säkerställa att vi har hög leveransförmåga. I vårt nätverk finns både taktiska inköpare och en rad andra inköpsroller. De har erfarenhet av olika branscher och kategorier, mycket indirekt material och tjänster men även nischade kategorier som till exempel butiksinredning.

Titeln är bara en indikation

Oavsett om behovet är en interim lösning eller rekrytering handlar vårt jobb om att matcha rätt person till rätt jobb, vilket kan vara relativt komplext inom inköpsvärlden. Även om det till synes är tydligt vad en strategisk, operativ respektive taktisk inköpare förväntas göra är titeln ofta bara en indikation på vad rollen innebär och den varierar i relation till hur inköpsorganisationen ser ut i övrigt. Dessutom finns det specifika särdrag i olika branscher där det råder stora skillnader mellan t ex tillverkande företag, bygg- och fastighet, retail och offentlig sektor.

Mognadsgraden varierar

Mognadsgraden mellan olika inköpsfunktioner varierar också. Rör det sig om en reaktiv funktion eller lyckas man driva sina frågor ur ett proaktivt perspektiv? Lägg till faktorer som olika lönenivåer, företagskultur och krav på specifika personliga egenskaper så är det enkelt att förstå att det fort blir komplext. Det är därför man med fördel nyttjar företag med expertis inom området. Vi på EFFSO som arbetar med att intervjua och driva rekryteringsprocessen har bakgrund inom såväl rekrytering som olika inköpsroller. Det gör att vi vet vad som förväntas både av kandidat och kund. Ta gärna ett förutsättningslöst samtal med oss så berättar vi mer!

Vanliga frågor om våra interimskonsulter

Har ni olika typer av inköpsspecialister?

Vi har både specialister inom olika områden och generalister som kan åta sig flera olika områden inom samma uppdrag.

Hur ser er ersättningsmodell ut?

Vi debiterar en timkostnad för vårt arbete.

Hur snabbt kan ni leverera konsulter?

Vi har alltid en eller flera konsulter som är tillgängliga omgående. Det har förekommit att personer börjat jobba direkt i anslutning till konsultintervjun hos kunden.

Kan jag hyra en inköpschef?

Ja, det kan du göra, både på hel- och deltid.

Var kan ni erbjuda inköpskonsulter?

Vi erbjuder konsulter i hela landet, även på orter där rätt kompetens kanske inte finns att tillgå just nu. Tack vare vårt stora konsultnätverk erbjuder vi god geografisk flexibilitet och våra konsulter är mycket flexibla och kan resa vid behov. Vi har fysiska kontor i Sundbyberg, Göteborg och Malmö med moderna arbetssätt vilket möjliggör effektivt distansarbete mot er vart ni än befinner er.

Vilken typ av konsulter har ni?

Vi kan erbjuda alla typer av roller inom inköp och supply chain!

En typisk konsult hos EFFSO är en trevlig, social och prestigelös person som är flexibel i sitt arbetssätt och samtidigt tydlig i sin kommunikation. Våra konsulter är trygga i konsultrollen och älskar att ta sig an nya utmaningar ute hos våra kunder.

Närbild på en kvinna i gul stickad tröja som skriver på en laptop.

Varför EFFSO?

Vi erbjuder enastående kunskap

Vi är fokuserade på inköp och har enastående kunskap inom alla delar av inköpsområdet. Vi har kunskaper både inom indirekt och direkt material, för att inte tala om spendanalys. Kompetensen spänner över alla typer av kategorier och vårt breda intellektuella kapital är byggt runt en väl genomtänkt uppsättning verktyg, mallar och metoder.

Vi skapar bestående resultat

Vi är ”doers” och specialister. Vi arbetar i team tillsammans med er för att faktiskt få jobbet gjort och skapa resultat. Vi har gärna en långsiktig relation med er för att säkra långsiktiga resultat och ett kontinuerligt inflöde av expertkunskap. Vi hjälper er med rätt typ av verktyg för att ni själva ska kunna hantera alla förbättringar och förändringar över tid.

Bättre ekonomiskt utfall

Vi levererar realiserade besparingar och vi ser till att ni får ut bästa möjliga avkastning mot nedlagt antal arbetstimmar. Vi levererar ett starkt business case med fokus på ROI och avgifter knutna direkt till resultat. Vårt gemensamma fokus på finansiella resultat och överföring och uppbyggnad av kunskap i ert inköpsteam levererar bestående effekt.

Behöver du vägledning?

Ring oss på +46 8 440 39 30 eller använd kontaktformuläret så hör vi av oss till dig inom kort. Vi hjälper dig med alla typer av frågor inom inköp.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Urval av kunder efter bransch

Automotive
BorgWarner
CEVT
Kongsberg Automotive
Toyota MH
Energi, Fastighet & Entreprenad
Bravida
NCC
Vattenfall
IT & Telecom
Arelion
Axis Communications
Eltel Networks
Mycronic
Livsmedel & Retail
Ahlsell
Coop Sverige
ICA Gruppen
Menigo
Offentlig sektor
Göteborgs stad
Mölndals stad
Swedavia
Systembolaget
Process- & Tillverkning
Boliden
Envirotainer
Lesjöfors
Sandvik Coromant
Tjänster
High Chaparral
ISS
Kunskapsskolan
Samhall
Övrigt
Bankgirot
MTR
OneMed
Stena Line