Inköp Bygg & Fastighet

Vi har stor erfarenhet av projektinköp och investeringar inom bygg-, fastighets- och
infrastruktursektorn. Vi hjälper dig att göra bra affärer för unika projekt eller
investeringsstrategier och upphandlingar för en hel portfölj.

Vi kan både inköp och entreprenad

EFFSO Entreprenad (nu Coreco) har expertis både inom inköp och inom entreprenadområdet. Vi har vår plats mellan teknikkonsulterna och projektledningsbolagen. Vi ser att det finns utrymme för en spelare som kommer från ”affären” och där inköp och leverantörsrelationer blir mer centrala i ett projekt.

Vi har under en lång tid arbetat med många av de stora företagen inom dessa områden. Vi förstår därför de utmaningar som uppstår när man ska utveckla effektiva inköpsfunktioner och projektinköp. Enkelt uttryckt, vi hjälper fastighets- och infrastrukturägare att göra de bästa affärerna i entreprenadbranschen.

Kontakta oss!

Vi är övertygade om att vi, med vår långa erfarenhet, förstår både branschens arbetssätt, processer och behov och att vi kan leverera det ni önskar. Därför vill vi gärna hjälpa er med alla era projekt som gäller inköp kopplade till fastighets-, anläggnings- och entreprenadverksamheter.

Våra tjänster

1. Strategiska samverkansupplägg & ramavtalsupphandlingar

Vi erbjuder stöd genom hela processen, från utveckling av strategier och koncept till upphandling, implementering och leverantörssamverkan.

2. Investeringsanalys för nyproduktion & ROT av bostäder

Av oss kan du få en analys av potentialen i din byggrättsportfölj och befintligt bestånd samt förslag till en entreprenadstrategi och en handlingsplan.

3. Projektinköp & entreprenadupphandlingar

Vi utför entreprenadupphandlingar för både privata och offentliga kunder. Hos oss finns många duktiga kategorispecialister inom till exempel stommar och installationer. Och vi har ett stort nätverk med kvalificerade leverantörer och underentreprenörer.

4. Inköp i stora projekt

Vi har en mångårig erfarenhet av inköp/upphandling i stora bygg- och infrastrukturprojekt. Vi gör allt från inköp/ upphandlingsstrategier, organisering och genomförande.

5. Projektledning & Contract Management

Projektledning, samverkansledare/beställarrepresentant. Uppföljning av ingångna kontrakt.

6. Rekrytering

Eftersom vi själva kommer från inköp/upphandling i samhällsbyggnadssektorn, vet vi vilka kompetenser och egenskaper som krävs. Vi hjälper dig att rekrytera olika sorters inköpare, upphandlare, logistiker och inköpschefer.

Bostäder

När du som fastighetsägare eller projektutvecklare ska planera och genomföra produktion av bostads- eller hyresrätter, kan vi genomföra en analys av potential i byggrättsportföljen – nyproduktion – eller befintligt bestånd – ROT – samt föreslå entreprenadstrategier och handlingsplan. För en projektportfölj kan det vara aktuellt att teckna samarbetsavtal/ ramavtal med utvalda entreprenörer. I produktionsfasen hjälper vi till med projektinköp och uppföljning. Vi har projektinköpare med erfarenhet från byggbranschen och de flesta har även expertis inom en eller flera kategorier, t ex stomme eller fasader. Vi hjälper också byggentreprenörer med inköp av ingående entreprenader och material.

Samhällsbyggnader & kommersiella lokaler

För samhällsbyggnader/kommersiella lokaler kan vi på samma sätt som för bostäder analysera ett enskilt projekt eller en portfölj och föreslå entreprenadstrategier. Offentliga beställare är vanliga i denna kategori och vi har den kunskap om offentlig upphandling som behövs för att genomföra inköpen enligt lagar och förordningar.  I de fall entreprenader genomförs i samverkan/partnering kan EFFSO hjälpa till i framtagande av entreprenadkontrakt som stödjer samverkan, medverka i genomförande av inköp men även erbjuda erfarna samverkansledare. Likt övriga kategorier kan vi också hjälpa en entreprenör som uppför samhällsbyggnader/ kommersiella lokaler med alla inköp.

EFFSO Inköp

Infrastruktur

EFFSO erbjuder organisering och genomförande av inköp i stora infrastrukturprojekt. Vi levererar vanligtvis kompetens- och resursförstärkning i form av seniora inköpskonsulter till beställarens existerande inköpsorganisation, men vi kan också ta ansvar för en komplett inköpsorganisation under egen ledning.  Då mycket av infrastruktur ägs av samhället är kunskap om LOU/LUF nödvändigt och vi har ett flertal konsulter med erfarenhet från entreprenader och offentliga upphandlingar. Samverkansformen, partnering, används ofta i infrastrukturprojekt och vi kan stödja ett projekt med inköpsaktiviteter i alla faser. Vi genomför även förstudier för stora infrastrukturprojekt.

 

 

Urval av kunder efter bransch

Tillverkande industri
ABB
Alfa Laval
Atlas Copco
Boliden
Cale Access
Flir systems
KONE
LKAB
Sandvik
SCA
Automotive
Autoliv
Din Bil
Scania
Energi
Fortum
Forsmarks Kraftgrupp
GL&V
Mälarenergi
Telge inköp
Bank & Finans
CitiBank
Länsförsäkringar
SEB
Swedbank
Skandia
Klarna
Bygg, fastighet & infrastruktur
Bonava
Green Cargo
Infranord
Jernhusen
NCC
Norsk Gjevinning
Riksbyggen
Rikshem
Skanska
Svensk Kärnbränslehantering
Volvo
Offentlig verksamhet
Huddinge Kommun
Jönköpings kommun
Kunskapsskolan
Lantmäteriet
Landstinget Västernorrland
Riksdagsförvaltningen
Sundbybergs Stad
Swedavia
Södermanlands Läns Lansting
Övrigt
Apoteket
AMF Fastigheter
Aleris
Carema
Spendrups
Svenska spel
Svenska Bostäder
Systembolaget