Spendanalys ger en tydlig bild av era inköp

En spendanalys samlar in, klassificerar och analyserar historisk inköpsdata. Den skapar en holistisk bild över organisationens kostnader, identifierar besparingspotential och lägger grunden till en modern inköpsstrategi.

Spendanalys visualiserar inköpsmönster

Spendanalys visar en organisations historiska inköpsmönster. Baserat på faktisk data kan inköp se storleken på sina inköpskategorier, vilka de största leverantörerna är, hur stor organisationens avtalstrohet är. Enkelt uttryckt: vem köper vad av vem. Detta gör det möjligt för inköp att på både kort och lång sikt bygga en strategisk plan för hur inköpsstrategin ska se ut, göra prognoser på framtida volymer, planera inköpsprojekt och skapa tydliga budgetar.

En spendanalys visualiserar inköpsmönster vilket gör det enklare för inköp att kommunicera såväl strategier som taktiska val. Datadriven spendanalys används för att formulera tydliga inköpsstrategier, både generellt och för specifika kategorier. Spendanalys är en av grundstenarna till kategoristyrning.

Jag vill veta mer om spendanalys

 • När du trycker på "Kontakta mig" godkänner du att dina uppgifter behandlas enligt PUL.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Så här jobbar EFFSO med spendanalys

Spendanalys innefattar fyra distinkta delar: datainsamling, rensning/tvättning av data, kategorisering och analys. Datainsamlingen hämtar inköpsdata från alla köp som gjorts över en viss period – oftast 12 till 24 månader. Ofta innehåller data från fakturareskontra felaktigheter, vilket gör att informationen måste tvättas och dubbletter och andra felaktigheter rensas och korrigeras. När all data är rensad, kategoriseras den för att reflektera organisationens kategoriträd. Slutligen analyseras den kategoriserade datan för att fånga insikter och synliggöra den potential som finns inom organisationen.

Spendanalysens fyra grundpelare:

 • Datainsamling – Spendanalysen baseras på extern fakturadata från fakturareskontra
 • Rensning av data – Fakturareskontra data innehåller nästan alltid felaktigheter av typen dubbletter, felstavningar och formateringar
 • Kategorisering – Datan kategoriseras i logiska grupper som reflekterar organisationens kategoriträd
 • Analys och visualisering – Analysen skapar insikter som tex leder till rätt prioritering, identifiering av besparingsmöjligheter och uppföljning av beteenden

Spendanalys möjliggör tydlig rapportering och visualisering som exempelvis:

 • Volymvärde och paretoanalys
 • Lagerklassifikationer
 • Kategoriträd och inköpsstruktur
 • Portföljanalyser som exempelvis Kraljic, Bensaou, eller Kamann
 • Relationskategorisering

Spendanalysen kan sedan användas som vid en bredare analys av inköpsfunktionen – något som vi kallar potentialbedömning. Genom att kombinera spendanalys med analys av produktegenskaper och leverantörsmarknaden kan ytterligare besparingar upptäckas. På så vis blir en spendanalys en viktig beståndsdel för att ta fram en inköpsstrategi – såväl övergripande som för enskilda prioriterade kategorier.

Upptäck Spendency!

Spendency är ett smidigt och kraftfullt spendanalys verktyg. Spendency är utvecklat för såväl inköpschefer som vill få en överblick över företagets kostnadsutveckling som för kategoriansvariga som mer i detalj vill studera och strukturera de kategorier som bearbetas. Det är också ett utmärkt verktyg för att kommunicera internt i organisationen hur era kostnader utvecklas över tid.

Spendency är framtaget av personer som under många år arbetat med att hantera spenddata. Vi har erfarenheter från flera andra systemlösningar men tycker inte att någon av dessa har mött våra behov. Klicka på videon till vänster för att upptäcka Spendencys styrkor!

Spendency - spendanalys har aldrig varit enklare

En ordentlig spendanalys är A och O. Spendency är ett utmärkt sätt att hålla kontroll på och analysera sin spend då systemet är enkelt att använda, snabbt att installera och inte kräver några förkunskaper.

Ett intuitivt verktyg

Spendency är ett intuitivt drag-n-drop verktyg. Du laddar enkelt in din egen spenddata. Därefter hjälper systemet dig att kontrollera och gruppera denna. Du blir snabbt klar med analysen via det visuella gränssnittet och du kan titta på din data ur olika tidsskalor. Till exempel per år, kvartal, månad. Du kan också jämföra med tidigare perioder och växla löpande mellan kategori-, leverantörs- eller transaktionsvy.

Faktabaserat underlag

När du följer upp din spend med Spendency har du alltid ett faktabaserat underlag till det strategiska inköpsarbetet som till exempel kategoristyrning. Du ser och kan mäta effekterna i neutrala belopp från din egen data och det blir enkelt att delge insikterna till andra intressenter i din organisation. Med andra ord har det aldrig varit enklare att visa vilket konkret värde som inköp bidrar med!

"Vi använde oss tidigare av en Excellösning som krävde stor handpåläggning. Det innebar att vi inte arbetade så mycket med spenden som vi borde ha gjort. Spendency har gett oss möjligheten att ta tag i vår spend på riktigt och få full kontroll och transparens på ett mycket smidigt och effektivt sätt." Kenneth Österman, Chief Procurement Officer på Swedavia AB

Varför EFFSO?

EFFSO Upphandling

1. Enastående kunskap

Vi är fokuserade på inköp och har enastående kunskap inom alla delar av inköpsområdet. Vi har kunskaper både inom indirekt och direkt material, för att inte tala om spendanalys. Kompetensen spänner över alla typer av kategorier och vårt breda intellektuella kapital är byggt runt en väl genomtänkt uppsättning verktyg, mallar och metoder.

2. Vi skapar bestående resultat

Vi är ”doers” och specialister. Vi arbetar i team tillsammans med er för att faktiskt få jobbet gjort och skapa resultat. Vi har gärna en långsiktig relation med er för att säkra långsiktiga resultat och ett kontinuerligt inflöde av expertkunskap. Vi hjälper er med rätt typ av verktyg för att ni själva ska kunna hantera alla förbättringar och förändringar över tid.

Excel för inköpare

3. Bättre ekonomiskt utfall

Vi levererar realiserade besparingar och vi ser till att ni får ut bästa möjliga avkastning mot nedlagt antal arbetstimmar. Vi levererar ett starkt business case med fokus på ROI och avgifter knutna direkt till resultat. Vårt gemensamma fokus på finansiella resultat och överföring och uppbyggnad av kunskap i ert inköpsteam levererar bestående effekt.

EFFSO whitepapers

Ladda ner ”Effektiv spendanalys”

Vi rekommenderar alltid inköpsfunktioner som inte har hög datakvalitet att först skapa en spendanalys utifrån tillgänglig data och först därefter analysera behovet av nya order- och fakturarutiner. Detta eftersom nyttan med en tidig spendanalys på kategori- och leverantörsnivå är mycket hög och eventuella beslut om nya administrativa rutiner måste fattas baserat på många fler aspekter än behovet av uppföljning.

Du måste fylla i en giltig e-postadress.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Se alla white papers ›