Potentialbedömning – en roadmap för att realisera inköps hela potential

EFFSOs potentialbedömning ger inköpsfunktionen en roadmap för hur de kan nyttja sina resurser mer effektivt. Vi hjälper till att identifiera och prioritera inköpsaktiviteter utifrån organisationens hela förbättringspotential. Resultatet är en holistisk bild över hur inköp helt enkelt kan skapa mer värde för organisationen.

Realisera inköps fulla potential

Potentialbedömning med fokus på totalkostnad

Potentialbedömning innebär att en inköpsorganisation får en tydlig bild över den potential som finns i de nuvarande inköpskategorierna. Där man tidigare var fokuserad på pris per enhet, får inköp nu möjlighet att titta på potentialen från ett kategoriperspektiv.

EFFSOs potentialbedömning innefattar en prioritering av initiativ inklusive förbättringsförslag, skapande av kategorikort för prioriterade kategorier samt en plan för genomförande av kategoriinitiativ.  Allt för att inköpsavdelningen ska kunna ta välinformerade beslut.

Potentialbedömning genererar flera positiva effekter på både kort och lång sikt genom att prioritera resurser/aktiviteter, både inom inköpsfunktionen och i övriga verksamheten. Vid behov kan också EFFSO tillhandahålla resurser för att antingen driva kategoriprojekt, alternativt stötta inom de områden där det saknas kapacitet.

Det är inte ovanligt att en potentialbedömning leder till att kunder sänker sin totalkostnad med 10-20 % inom prioriterade kategorier.

Kvinna utvecklar en supply chain strategi på en whiteboard tavla

Fokus på totalkostnad för att leverera affärsvärde

EFFSO har utvecklat en anpassad diagnosmetodik för att på kort tid identifiera potentialer och skapa en konkret aktivitetsplan för inköpsfunktionen. Genom potentialbedömning kan EFFSO tydligt kartlägga nuläge och skapa en rekommendation på konkreta aktiviteter för att leverera affärsvärde på såväl kort och lång sikt.

EFFSO analyserar potentialen inom inköp utifrån fyra tillgängliga hävstänger med fokus på totalkostnad (TCO):

 

  • Hur kan vi förbättra kommersiella villkor?
  • Hur kan vi minska behovet?
  • Hur kan förbättra specifikationen?
  • Hur kan vi förbättra våra processer?

Potentialbedömning, jag vill veta mer

  • När du trycker på "Kontakta mig" godkänner du att dina uppgifter behandlas enligt PUL.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vad innebär en potentialbedömning?

Potentialbedömning görs oftast med fokus på kategorier med stor inköpsvolym eller med stor påverkan på verksamheten. Potentialen inom de aktuella kategorierna baseras alltid på rådande förutsättningar och intressenters tidigare erfarenheter. En potentialbedömning innefattar en prioritering av initiativ inklusive förbättringsförslag, skapande av kategorikort för prioriterade kategorier samt en plan för genomförande av kategoriinitiativ.

Resultatet är en lista av prioriterade kategoriprojekt, summerande kategorikort för utvalda kategorier, samt förslag på genomförande av kategoriprojekt.

Prioritering av kategoriprojekt – Kategorierna prioriteras utifrån potential och genomförbarhet. Förbättringspotential inom de olika kategorierna identifieras genom intervjuer, befintliga avtal och arbetssätt, samt tidigare erfarenheter. EFFSO rekommenderar att kategorier med lägre potential men med hög genomförbarhet bör övervägas initialt.

Summerande kategorikort för prioriterade kategorier – EFFSO skapar en första version av kategorisammanställningar för de prioriterade kategorierna. I sammanfattningen summeras nuläget i form av inköpsvolymer och leverantörer samt förbättringsförslag och potential.

Förslag på genomförande av kategoriprojekt –  EFFSO tar fram en övergripande projektplan för genomförande av kategoriinitiativ. Den förankras med nyckelpersoner inom organisationen för att säkerställa genomförbarhet. Det är viktigt att tänka igenom och förankra detta noggrant, då det är många parametrar som påverkar timingen för kategoriprojekten.

EFFSO whitepapers

Läs mer om kategoristyrt inköp i offentlig sektor

Ladda ner vårt senaste white paper, ”Så lyckas du med kategoristyrt inköp i offentlig sektor”. Med en total inköpsvolym om 700 miljarder kronor och en genomsnittlig förbättringspotential på 10 procent i de kategorier där kategoristyrning lyckas är potentialen i offentlig sektor enorm. EFFSO har arbetat med ett hundratal olika organisationer inom såväl privat som offentlig sektor och som satsat på att införa ett kategoristyrt inköp. Baserat på det har vi identifierat sex framgångsfaktorer som behövs för att lyckas.

Du måste fylla i en giltig e-postadress.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Varför EFFSO?

EFFSO Upphandling

1. Enastående kunskap

Vi är fokuserade på inköp och har enastående kunskap inom alla delar av inköpsområdet. Vi har kunskaper både inom indirekt och direkt material, för att inte tala om spendanalys. Kompetensen spänner över alla typer av kategorier och vårt breda intellektuella kapital är byggt runt en väl genomtänkt uppsättning verktyg, mallar och metoder.

2. Vi skapar bestående resultat

Vi är ”doers” och specialister. Vi arbetar i team tillsammans med er för att faktiskt få jobbet gjort och skapa resultat. Vi har gärna en långsiktig relation med er för att säkra långsiktiga resultat och ett kontinuerligt inflöde av expertkunskap. Vi hjälper er med rätt typ av verktyg för att ni själva ska kunna hantera alla förbättringar och förändringar över tid.

Excel för inköpare

3. Bättre ekonomiskt utfall

Vi levererar realiserade besparingar och vi ser till att ni får ut bästa möjliga avkastning mot nedlagt antal arbetstimmar. Vi levererar ett starkt business case med fokus på ROI och avgifter knutna direkt till resultat. Vårt gemensamma fokus på finansiella resultat och överföring och uppbyggnad av kunskap i ert inköpsteam levererar bestående effekt.

Urval av kunder efter bransch

Tillverkande industri
ABB
Alfa Laval
Atlas Copco
Boliden
Cale Access
Flir systems
KONE
LKAB
Sandvik
SCA
Automotive
Autoliv
Din Bil
Scania
Energi
Fortum
Forsmarks Kraftgrupp
GL&V
Mälarenergi
Telge inköp
Bank & Finans
CitiBank
Länsförsäkringar
SEB
Swedbank
Skandia
Klarna
Bygg, fastighet & infrastruktur
Bonava
Green Cargo
Infranord
Jernhusen
NCC
Norsk Gjevinning
Riksbyggen
Rikshem
Skanska
Svensk Kärnbränslehantering
Volvo
Offentlig verksamhet
Huddinge Kommun
Jönköpings kommun
Kunskapsskolan
Lantmäteriet
Landstinget Västernorrland
Riksdagsförvaltningen
Sundbybergs Stad
Swedavia
Södermanlands Läns Lansting
Övrigt
Apoteket
AMF Fastigheter
Aleris
Carema
Spendrups
Svenska spel
Svenska Bostäder
Systembolaget