Verktyg för spendanalys

Spendency ger er full kontroll på er inköpsvolym. Vårt verktyg för spendanalys passar utmärkt för företag och organisationer som vill få kontroll på sin kostnadsmassa.

Spendanalys har aldrig varit enklare

En ordentlig spendanalys är A och O. Spendency är ett utmärkt sätt att hålla kontroll på och analysera sin spend då systemet är enkelt att använda, snabbt att installera och inte kräver några förkunskaper.

Ett intuitivt verktyg

Spendency är ett intuitivt drag-n-drop verktyg. Du laddar enkelt in din egen spenddata. Därefter hjälper systemet dig att kontrollera och gruppera denna. Du blir snabbt klar med analysen via det visuella gränssnittet och du kan titta på din data ur olika tidsskalor. Till exempel per år, kvartal, månad. Du kan också jämföra med tidigare perioder och växla löpande mellan kategori-, leverantörs- eller transaktionsvy.

Faktabaserat underlag

När du följer upp din spend med Spendency har du alltid ett faktabaserat underlag till det strategiska inköpsarbetet. Du ser och kan mäta effekterna i neutrala belopp från din egen data och det blir enkelt att delge insikterna till andra intressenter i din organisation. Med andra ord har det aldrig varit enklare att visa vilket konkret värde som inköp bidrar med!

"Vi använde oss tidigare av en Excellösning som krävde stor handpåläggning. Det innebar att vi inte arbetade så mycket med spenden som vi borde ha gjort. Spendency har gett oss möjligheten att ta tag i vår spend på riktigt och få full kontroll och transparens på ett mycket smidigt och effektivt sätt." Kenneth Österman, Chief Procurement Officer på Swedavia AB

Varför EFFSO?

EFFSO Upphandling

1. Enastående kunskap

Vi är fokuserade på inköp och har enastående kunskap inom alla delar av inköpsområdet. Vi har kunskaper både inom indirekt och direkt material, för att inte tala om spendanalys. Kompetensen spänner över alla typer av kategorier och vårt breda intellektuella kapital är byggt runt en väl genomtänkt uppsättning verktyg, mallar och metoder.

2. Vi skapar bestående resultat

Vi är ”doers” och specialister. Vi arbetar i team tillsammans med er för att faktiskt få jobbet gjort och skapa resultat. Vi har gärna en långsiktig relation med er för att säkra långsiktiga resultat och ett kontinuerligt inflöde av expertkunskap. Vi hjälper er med rätt typ av verktyg för att ni själva ska kunna hantera alla förbättringar och förändringar över tid.

Excel för inköpare

3. Bättre ekonomiskt utfall

Vi levererar realiserade besparingar och vi ser till att ni får ut bästa möjliga avkastning mot nedlagt antal arbetstimmar. Vi levererar ett starkt business case med fokus på ROI och avgifter knutna direkt till resultat. Vårt gemensamma fokus på finansiella resultat och överföring och uppbyggnad av kunskap i ert inköpsteam levererar bestående effekt.

EFFSO whitepapers

Ladda ner ”Effektiv spendanalys”

Vi rekommenderar alltid inköpsfunktioner som inte har hög datakvalitet att först skapa en spendanalys utifrån tillgänglig data och först därefter analysera behovet av nya order- och fakturarutiner. Detta eftersom nyttan med en tidig spendanalys på kategori- och leverantörsnivå är mycket hög och eventuella beslut om nya administrativa rutiner måste fattas baserat på många fler aspekter än behovet av uppföljning.

Du måste fylla i en giltig e-postadress.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Se alla white papers ›