Verktyg för spendanalys

Spendency ger er full kontroll på er inköpsvolym. Vårt verktyg för spendanalys passar utmärkt för företag och organisationer som vill få kontroll på sin kostnadsmassa.

Spendanalys har aldrig varit enklare

En ordentlig spendanalys är A och O. Spendency är ett utmärkt sätt att hålla kontroll på och analysera sin spend då systemet är enkelt att använda, snabbt att installera och inte kräver några förkunskaper.

Spendency är ett intuitivt drag-n-drop verktyg. Du laddar enkelt in din egen spenddata, systemet hjälper dig att kontrollera och gruppera denna. Du blir snabbt klar med analysen via det visuella gränssnittet. Se på din data ur olika tidsskalor; exempelvis år, kvartal, månad, jämför med tidigare perioder och växla löpande mellan kategori-, leverantörs- eller transaktionsvy.

När du följer upp din spend med Spendency har du alltid ett faktabaserat underlag till det strategiska inköpsarbetet. Du ser och kan mäta effekterna i neutrala belopp från din egen data och det blir enkelt att delge insikterna till andra intressenter i din organisation. Det har aldrig varit enklare att visa vilket konkret värde som inköp bidrar med!

"Vi använde oss tidigare av en Excellösning som krävde stor handpåläggning. Det innebar att vi inte arbetade så mycket med spenden som vi borde ha gjort. Spendency har gett oss möjligheten att ta tag i vår spend på riktigt och få full kontroll och transparens på ett mycket smidigt och effektivt sätt." Kenneth Österman, Cheif Procurement Officer på Swedavia AB
EFFSO whitepapers

Ladda ner ”Effektiv spendanalys”

”Vi rekommenderar alltid inköpsfunktioner som inte har hög datakvalitet att först skapa en spendanalys utifrån tillgänglig data och först därefter analysera behovet av nya order- och fakturarutiner. Detta eftersom nyttan med en tidig spendanalys på kategori- och leverantörsnivå är mycket hög och eventuella beslut om nya administrativa rutiner måste fattas baserat på många fler aspekter än behovet av uppföljning.”

Du måste fylla i en giltig e-postadress.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.