Nyheter 

Så lyckas du med kategoristyrt inköp i offentlig sektor

Trots att ett kategoribaserat arbetssätt till stor grad driver effektiviteten både inom inköp och för hela den köpande organisationen, är det få offentliga organisationer som uppvisat lika fina resultat som i privat sektor. I många fall ser man upphandlingslagstiftningen som ett hinder. I andra fall delar man upp organisationen efter kategorier men utan att etablera ett nytt arbetssätt. Ofta råder en osäkerhet kring vad kategoristyrning är och vad dess vinster är.

Arbetet som krävs för att gå från ett mer traditionellt angreppssätt till ett kategoristyrt inköp ska inte underskattas. Det kan vara både långt och komplext. I mindre inköpsorganisationer kan det till och med vara för kostsamt jämfört med nyttan det skapar. Men med en total inköpsvolym om 700 miljarder kronor i offentliga inköp och en genomsnittlig förbättringspotential på 10 procent i de kategorier där kategoristyrning lyckas är potentialen enorm. ”Det skulle räcka med en två-procentig årlig effektivisering för att frigöra 15 miljarder kronor. Resurser som skulle kunna investeras i digitalisering och ökad produktivitet” säger Arvid Fredin. Arvid är partner och senior managementkonsult på EFFSO och författare till rapporten ”Så lyckas du med kategoristyrt inköp i offentlig sektor”.

Inte nog med att potentialen är stor. Det finns många andra fördelar med att gå från ett traditionellt till ett kategoristyrt inköp. ”Att komma igång på bred front med att arbeta kategoristyrt i offentligt sektor är helt avgörande. Det ger en struktur där man har kontroll och ordning och reda på det man gör. Det ger dessutom en möjlighet att sätta tydligare mål för hur man ska arbeta med kostnader i en offentlig organisation. Det har man traditionellt sett inte varit särskilt bra på. Med ett strukturerat kategoriarbete finns det en metod för att både sätta och implementera målen”, säger Mattias Hultheimer, VD för EFFSO AB.

Här kan du ladda ner rapporten.