White papers

Här kan du ladda ner våra white papers. Lär dig mer om hur man gör en bra spendanalys, att det går att outsourca kategoristyrt inköp eller kanske vad ”Inköp som tjänst” kan bidra med. Trevlig läsning och hör av dig om du har frågor!

EFFSO whitepapers

Så lyckas du med kategoristyrt inköp i offentlig sektor

Trots att det är känt att ett kategoribaserat arbetssätt till stor grad driver effektiviteten både inom inköp och för hela den köpande organisationen, är antalet offentliga organisationer som uppnått ett bra resultat av det begränsat. Det krävs givetvis en hel del för att lyckas införa kategoristyrt inköp, som är så mycket mer än en uppdelning och ansvarsfördelning efter inköpskategorier. Men med en total inköpsvolym om 700 miljarder kronor och en genomsnittlig förbättringspotential på 10 procent i de kategorier där kategoristyrning lyckas är potentialen i offentlig sektor enorm. Vi på EFFSO har arbetat med ett hundratal olika organisationer inom såväl privat som offentlig sektor och som satsat på att införa ett kategoristyrt inköp. Baserat på det har vi identifierat sex framgångsfaktorer som behövs för att lyckas.

Du måste fylla i en giltig e-postadress.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
EFFSO whitepapers

Inköp som tjänst

När EFFSO levererar inköp som tjänst görs det baserat på en affärsmodell kallad ”Vested”. Grundprinciperna för en Vested-affärsmodell bygger på att kund och leverantör etablerar ett gemensamt mål för vad som ska uppnås och ersättningen till leverantören baseras på hur dessa mål uppfylls. Syftet med denna modell är att ge leverantören utrymme att använda sin fulla kompetens och kreativitet för att nå de uppsatta målen, varefter man mäts mot måluppfyllnad, inte enskilda aktiviteter. Modellen bygger på stort ömsesidigt förtroende och transparens mellan kund och leverantör och ett gemensamt arbete mot en strävan att nå målen. Fokus är inte på vad som görs utan på resultatet.

Du måste fylla i en giltig e-postadress.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
EFFSO whitepapers

Effektiv spendanalys

”Vi rekommenderar alltid inköpsfunktioner som inte har hög datakvalitet att först skapa en spendanalys utifrån tillgänglig data och först därefter analysera behovet av nya order- och fakturarutiner. Detta eftersom nyttan med en tidig spendanalys på kategori- och leverantörsnivå är mycket hög och eventuella beslut om nya administrativa rutiner måste fattas baserat på många fler aspekter än behovet av uppföljning.”

Du måste fylla i en giltig e-postadress.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
EFFSO whitepapers

Outsourcing av kategoristyrt inköp

Vår erfarenhet i kombination med en undersökning gjord med ett flertal inköpschefer visar att kategoristyrt inköp är en gemensam nämnare för de mest framgångsrika inköpsorganisationerna. Vägen dit ser dock olika ut för olika organisationer. För att lyckas med kategoristyrt inköp ställs höga krav på personalen, metodiken och infrastrukturen.

Du måste fylla i en giltig e-postadress.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.