Nyheter 

Spendanalysen och dess grunder – Frukostseminarium 27 november

Spendanalysen utgör en grundläggande faktabas för det kategoristyrda inköpet. Att löpande uppdatera spendanalysen underlättar både överblick av verksamhetens totala inköp och bidrar till inblick i inköpsmönster i specifika kategorier. Under vårt frukostseminarium kommer våra kollegor Maria Trulsson och Johan Nygren att:

  1. Reda ut begrepp kopplade till spendanalysen. Hur definieras t ex. en kategori?
  2. Visa värdet av spendalysen och hur resultatet kan användas övergripande men också i specifika kategorier.
  3. Gå igenom hur man praktiskt går till väga för att genomföra en spendanalys.

Våra talare: Maria Trulsson och Johan Nygren har var för sig projektlett flera av EFFSOs mest komplexa spendanalyser inom en rad olika branscher, både inom privat och offentlig sektor. De utbildar även i ämnet. Avslutningsvis, kommer Philip Rasch att kort visa nyheterna i vårt cloudbaserade spendanalysverktyg Spendency som precis släppts i en ny version.

Varmt välkommen!

När: Onsdag 27 november kl. 8:30 – 9:30 (frukost serveras kl. 8:00-8:30).
Var: Media Evolution City ”Gängtappen”, Stora Varvsgatan 11, Malmö.
Anmäl dig och dina kollegor här senast 22 november.

Foto: Toa Heftiba, Unsplash.