Nyheter 

Spendanalysens grunder: Extrainsatt webinar 15 december

Spendanalysen utgör en grundläggande faktabas för det kategoristyrda inköpet. Att löpande uppdatera spendanalysen underlättar både överblick av verksamhetens totala inköp och bidrar till inblick i inköpsmönster i specifika kategorier. Under vårt webbseminarium kommer våra kollegor Johan Nygren och Jonas Olofsson att:

  1. Reda ut begrepp kopplade till spendanalysen. Hur definieras t. ex. en kategori?
  2. Visa värdet av spendalys och hur resultatet kan användas övergripande men också i specifika kategorier
  3. Gå igenom hur man praktiskt går till väga för att genomföra en spendanalys
  4. Kort visa spendanalysverktyget Spendency
  5. Svara på era frågor om spendanalys

Passa på! Detta är ett extrainsatt webinar eftersom det förra (5 november) blev snabbt fullbokat.

Om våra talare: Jonas Olofsson och Johan Nygren tillhör EFFSOs consulting-avdelning. De har var för sig genomfört och projektlett många spendanalyser inom en rad olika branscher, både inom privat och offentlig sektor, och utbildar även i ämnet. Robin Kubista, som kommer att visa Spendency, är affärsutvecklingsansvarig för region Väst. Även han har bakgrund som managementkonsult på EFFSO.

När, var, hur? Tisdag den 15 december kl. 8:00 – 9:00. OBS! Webinaret har redan varit men du kan ta del av inspelningen.