Nyheter 

Webinar 9 mars: Lyckade strategier för att generera värde i sämre tider

Inköpsfunktionens vanligaste KPI är kostnadsbesparing. Men i en lågkonjunktur är det svårt att mäta framgång när KPI:et påverkas av externa krafter utanför inköpsfunktionens kontroll. För att bredda inköpsfunktionens möjligheter att skapa värde arbetar EFFSO med en palett av besparingsberäkningar.

Torsdag den 9 mars kl. 08:00-08:45 kommer våra kollegor Torbjörn Thorsén och Philip Rasch att gå igenom olika inköpsstrategier för att generera värde i en lågkonjunktur. De kommer även belysa möjliga besparingsberäkningar för att påvisa inköpsfunktionens värdeskapande bortom rena besparingar.

Genom att tänka brett och agera med öppet sinne kan inköpsorganisationen visa att den kan skapa värde även i en lågkonjunktur. I många fall kan det till och med innebära en win-win situation där en strategiskt viktig leverantör också går vinnande ur lågkonjunkturen. Vilket påverkar den långsiktiga leverantörsrelationen positivt.

Webinaret är torsdag den 9 mars 2023 kl. 08.00-08.45. OBS! Deltagandet är kostnadsfritt.

Varmt välkommen med din anmälan!