EFFSO Webinar: Lyckade inköpsstrategier för att generera värde i en lågkonjunktur

Vid inflation, svag krona och lågkonjunktur kan det ofta vara en utmaning för inköpsfunktioner att påvisa sitt värde. Det finns dock flera sätt för inköp att visa resultat utan att enbart leverera lägre inköpspris per enhet eller timme.

Webinaret har tyvärr redan varit men du kan alltid ta del av inspelningen i efterhand!

Lyckade inköpsstrategier för att generera värde i en lågkonjunktur

Inköpsfunktionens vanligaste KPI är kostnadsbesparing, men i en lågkonjunktur är det svårt att mäta framgång när KPI:et påverkas av externa krafter utanför inköpsfunktionens kontroll. För att bredda inköpsfunktionens möjligheter att skapa värde arbetar EFFSO med en palett av besparingsberäkningar.

I detta webinar går Torbjörn Thorsén, Marketing EFFSO och Philip Rasch, Business Development Manager EFFSO Syd igenom inköpsstrategier för att generera värde i en lågkonjunktur och belyser möjliga besparingsberäkningar för att påvisa inköpfunktionens värdeskapande bortom rena besparingar.

Genom att tänka brett och agera med öppet sinne kan Inköp även visa på att de kan skapa värde även i en lågkonjunktur. I många fall kan det även innebära en win-win situation där en strategiskt viktig leverantör också går vinnande ur lågkonjunkturen, något som positivt kommer att påverka den långsiktiga leverantörsrelationen.