Nyheter 

Webinar om strukturell analys

Under 2023 höll vi i inte mindre än sex webinarer, fyra fysiska inköpsträffar i Göteborg och Malmö samt ett CPO Round Table i Stockholm. Det har handlat både om inköpsmetodik, kompetensförsörjning, risk och en hel del om hållbart inköp. Nu har vi börjat planera för 2024 och årets första webinar kommer att handla om strukturell analys.

Vi fortsätter att dela med oss av vår inköpsexpertis och vi börjar nästa år med ett webinar om strukturell analys torsdagen den 1 februari 2024 kl. 08.00 – 08.45.

Syftet med en strukturell analys är att analysera inköpsorganisationens nuläge och förutsättningar utifrån sju dimensioner: strategi, organisation, kompetens, verktyg, processer, uppföljning och hållbarhetsarbete. Den mynnar ut i rekommendationer kring hur inköpsfunktionen kan utvecklas genom konkreta aktiviteter på kort och lång sikt.

Kom och lyssna på när en av EFFSOs managementkonsulter, Andreas Fröberg, och Torbjörn Thorsén går igenom hur man kan genomföra en strukturell analys av sin inköpsverksamhet. Läs mer och anmäl dig redan idag!

OBS! att webinaret är gratis!