Nyheter 

Sista chansen: Svara på CPO Survey

CPO Survey är en studie som vi genomför i samarbete med Sven-Anders Stegare och Katarina Arbin på Handelshögskolan i Stockholm. Syftet med studien är att fånga de viktigaste inköpstrenderna i Sverige.

Det är fjärde gången som vi genomför studien tillsammans med forskarna på Handelshögskolan i Stockholm och i år har vi fler respondenter än någonsin tidigare. Därför kommer vi mycket snart att stänga enkäten så att vi kan påbörja analyserna.

Om du är en beslutsfattare inom inköp i privat eller offentlig sektor, än finns det tid att delta eller att avsluta enkäten. Du som har påbörjat den kan fortsätta på samma länk som fanns i inbjudan. Och är du osäker på om du fått den eller vill börja om, kontakta Michèle Sandstedt så ser hon till att du får en ny länk.

Upplever du att en specifik fråga är svår att svara på, hoppa över den. De flesta frågorna är inte obligatoriska för att kunna gå vidare i enkäten. Vi lovar att det är värt det. Som tack för att du deltar får du all data och en särskild genomgång av resultatet. Stort tack till er som hittills har svarat!