Kundcase Mölndals stad

Så satte Mölndals stad kategoristyrning på kartan

Mölndal, strax söder om Göteborg, är inte bara en naturskön kommun med ett dynamiskt näringsliv och en intressant historia. Staden har också blivit utnämnd till årets superkommun 2021. Samma år fick stadens chef för Inköp och upphandlingsenheten, Jonna Östlind, utmärkelsen Handslaget. Eftersom EFFSO har hjälpt staden att införa kategoristyrning har vi bett Paula Seeger och David Borgström, inköpsstrateg respektive inköpsanalytiker i Mölndals stad, att berätta om det förändringsarbete som de varit delaktiga i sedan 2019.

Om Mölndals stad

Mölndal är den tredje största kommunen i Västra Götalands län. Här bor cirka 70 000 invånare och kommunen har drygt 5200 anställda i tio olika förvaltningar. 2021 blev staden utnämnd till Årets Superkommun av tidningen Dagens Samhälle. Samma år fick stadens chef för Inköp och upphandling, Jonna Östlind, en utmärkelse för att hon ”tillsammans med sitt team satt strategiskt inköp och upphandling på kartan”.

Paula Seeger och David Borgström, inköpsstrateg respektive inköpsanalytiker på Inköp och upphandlingsenheten, har varit delaktiga och drivande i strategiutvecklingsarbetet som pågått sedan 2019. Tillsammans med EFFSO har de tagit fram en modell för hur de ska arbeta kategoristyrt samt identifierat och implementerat förbättringsprojekt i ett par olika kategorier. Här berättar de om samarbetet som inleddes redan 2020 och vilka positiva effekter de sett.

Startskottet kom från politiken

David Borgström började på Inköp och upphandlingsenheten 2018 och arbetar som inköpsanalytiker, Paula Seeger började 2019 och arbetar som inköpsstrateg. ”Jag kommer från den privata sidan och det första jag frågade mig när jag började i staden var ’Gör vi bra affärer?’ Jag upplevde att vi inte riktigt tittade på effekterna av de affärerna vi gjorde”, berättar Paula. ”Vi samarbetade inte heller tvärfunktionellt i någon större utsträckning gällande inköp” fortsätter hon.

Inköp och upphandlingsenheten har i dialog med politik och ledning påpekat nyttan med att arbeta på ett smartare sätt, visat vilka besparingar och andra inköpseffekter de kunde uppnå om de växlade upp arbetet. Budskap som gick hem. I samma veva kom Svenskt Näringsliv ut med rapporten ”Effektivare offentlig upphandling – Mer nytta förpengarna!” som tydligt pekade ut potentialen med att arbeta kategoristyrt.

”Varför jobbar inte vi kategoristyrt? Kan vi göra det?” frågade stadens ledning och gav Inköp och upphandlingsenheten uppdraget att ta fram ett nytt arbetssätt, en modell för att arbeta kategoristyrt.

En man i vit långärmad tröja står på ena sidan om ett skrivbord och skakar hand med en kvinna som sitter på andra sidan av bordet.

Uppdraget tog vi oss an med stor glädje! Vi hade gjort en del förarbete men själva startskottet kom från politiken.

David Borgström, inköpsstrateg på Mölndals stad

Resultat genom externt samarbete

Lösning: En modell för kategoristyrning

Modellen för kategoristyrning som antogs i mars 2021 tog ungefär ett år att utveckla. Parallellt med framtagandet av modellen förändrades enhetens uppdrag till att bli en central upphandlingsfunktion som har hand om alla upphandlingar över 100 000 kronor, förutom byggentreprenader. Enheten har av 14 medarbetare, en ökning från 9 stycken 2020, som förutom David och Paula, består av upphandlingsstrateg, avtalscontroller, inköpssamordnare samt upphandlare och upphandlingsledare.

Även om Mölndals arbetsmodell är något förändrad utgår den från EFFSOs modell för kategoristyrning.

”Vår styrning kommer i två nivåer där Stadsdirektörens ledningsgrupp fungerar som kategoriråd. Det är de som äger kategoristyrningen och beslutar om vilka områden vi ska jobba med. Paula och jag som kategorikontor jobbar operativt och strategiskt med att ta fram förbättringsförslag och förser kategorirådet med detaljerade underlag som t ex spendanalyser, intressent- och behovsanalyser samt utlåtande från berörd verksamhet”, förklarar David. ”Det är vi som koordinerar och håller ihop arbetet i alla stegen. När vi har fått grönt ljus för att starta upp ett område, utses kategoriledare, styrgrupp och kategoriteam.”

En äldre man i vit skjorta och grå kavaj står i ett kontorslandskap och berättar något för en grupp andra personer.

Internutbildning i kategoristyrning

Det var viktigt för David och Paula att lära sig av EFFSO under arbetet med modellen. Förutom det fanns även ett behov att utbilda övriga på Inköp- och upphandlingsenheten.

”Det var Per-Arne som utbildade oss i kategoristyrning. Han gick igenom de olika stegen, de olika verktygen som finns till hands i varje steg osv. Materialet har gett oss en bra grund i våra fortsatta utbildningar gentemot nya kategoriledare” berättar Paula.

En stapel med vita läsplattor med sladd.

Stöttning i olika kategoriinitiativ

Även de olika kategoriinitiativen har fungerat som kunskapsöverföring genom att konsulter från EFFSO drivit projekten ihop med kategoriledare från staden. ”Mina kollegor som fått chansen att arbeta tätt ihop med Håkan respektive Linnéa har verkligen fått chansen att ’övningsköra’ med experter”, menar David.

Storkök & vitvaror var den första kategori staden valde att börja arbeta med enligt det nya arbetssättet. ”Vi använde det som ett utbildningsinitiativ eftersom det är ett ganska avgränsat område. Därefter tog vi oss an digitala verktyg som dels handlar om våra mobiltelefoner men även alla datorer och iPads som används i skolan och på utbildningsförvaltningen. Den tredje kategorin där vi fått stöttning av EFFSO är möbler – ett projekt som fortfarande pågår”.

Med det nya arbetssättet har vi blivit mycket bättre på att göra effektberäkningar både utifrån kostnad men även andra effekter. En av de stora vinsterna förutom kostnadseffekter, miljöeffekter och andra indirekta effekter, har varit det tvärfunktionella samarbetet som skapats. Det är en av de saker som vi tydligt kan se varit väldigt lyckosamt med kategoristyrningen!

Paula Seeger, inköpsanalytiker på Mölndals stad

Identifierade besparingar

En kvinna i långt brunt hår klädd i vit t-shirt står vid en upphängd skiss och pekar på något hon ser.

Övriga positiva effekter med kategoristyrning

”De flesta som suttit med i initiativen och sett effekterna är väldigt nöjda med det nya arbetssättet. Det sprids från mun till mun vilket är väldigt glädjande för oss. Vi vill fortsätta sprida kategoristyrning i staden”, berättar Paula. ”En viktig del i att lyckas är att inkludera politiken i samtal om inköp. Politiker, Stadsdirektören och hennes ledningsgrupp – alla ser fördelar med arbetssättet.”

Hon fortsätter: ”Även utanför området Inköp- och upphandling, märks vårt arbete och många organisationer hör av sig till oss och frågar hur vi har fått det att fungera så bra. Vår chef Jonna har till exempel talat på Kommek. Vi har dessutom blivit en mer attraktiv arbetsgivare, aldrig någonsin tidigare har vi fått så många ansökningar om jobb och praktikplatser!”

Viktiga framgångsfaktorer

Porträtt på en blond kvinna i röd kavaj som ser in i kameran och ler.

Vill du veta mer om strategiskt inköp eller olika inköpsprojekt?

Kontakta mig så berättar jag mer!

 

Jenny Vårlid

Chef Affärsutveckling EFFSO AB

Varför EFFSO?

Vi erbjuder enastående kunskap

Vi är fokuserade på inköp och har enastående kunskap inom alla delar av inköpsområdet. Vi har kunskaper både inom indirekt och direkt material, för att inte tala om spendanalys. Kompetensen spänner över alla typer av kategorier och vårt breda intellektuella kapital är byggt runt en väl genomtänkt uppsättning verktyg, mallar och metoder.

Vi skapar bestående resultat

Vi är ”doers” och specialister. Vi arbetar i team tillsammans med er för att faktiskt få jobbet gjort och skapa resultat. Vi har gärna en långsiktig relation med er för att säkra långsiktiga resultat och ett kontinuerligt inflöde av expertkunskap. Vi hjälper er med rätt typ av verktyg för att ni själva ska kunna hantera alla förbättringar och förändringar över tid.

Bättre ekonomiskt utfall

Vi levererar realiserade besparingar och vi ser till att ni får ut bästa möjliga avkastning mot nedlagt antal arbetstimmar. Vi levererar ett starkt business case med fokus på ROI och avgifter knutna direkt till resultat. Vårt gemensamma fokus på finansiella resultat och överföring och uppbyggnad av kunskap i ert inköpsteam levererar bestående effekt.

Behöver du vägledning?

Ring oss på +46 8 440 39 30 eller använd kontaktformuläret så hör vi av oss till dig inom kort. Vi hjälper dig med alla typer av frågor inom inköp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.