EFFSO Webinar: CSDDD – Due Dilligence i leverantörskedjan

Torsdag 21 september | 08:00-08:45

CSDDD – Nytt direktiv från EU ställer nya krav för hållbart inköp

EFFSO WEBINAR: Torsdag 21 september 08:00 – 08:45

Under sommaren 2023 beslutade EU-parlamentet om ett förslag på ett nytt direktiv för Due Diligence avseende miljö och mänskliga rättigheter i leverantörsled. Direktivet ställer nya och omfattande krav på hållbart inköp för att minska negativa påverkan inom mänskliga rättigheter och miljö (ESG). Direktivet förväntas träda i kraft under 2024 och därefter skyndsamt tas upp som lag i medlemsländerna.

Corporate Sustainability Due Dilligence Directive fördjupar kraven på hållbarhet (ESG) för inköpsfunktionen – krav som delvis också ställs i Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Företagen som omfattas av direktivet förväntas att agera för att identifiera, hantera och åtgärda negativ påverkan i sina leverantörskedjor.

I detta webinar går EFFSOs managementkonsulter Martin Larsson och Gabriella Hamner igenom hur CSDDD påverkar inköpsfunktionen och fördjupar sig i de krav som direktivet ställer på Due Dilligence i leveratörskedjan samt ger tips på hur man kan agera proaktivt för att underlätta implementering av nya processer, metoder och policies.