Nationella upphandlingsstrategin och kategoristyrt inköp – Webinar

Vad innebär nationella upphandlingsstrategin och vad har den med kategoristyrt inköp att göra? Och hur kan kategoristyrt inköp hjälpa offentlig sektor att hantera sina utmaningar? Svaren får du på vårt nästa webinar den 22 april!

.

Nationella upphandlingsstrategin och kategoristyrt inköp

Vad har de med varandra att göra? Och hur kan de hjälpa dig som arbetar med inköp/ upphandling i offentlig sektor?

Kategoristyrt inköp är en framgångsrik metod för att skapa värde och uppnå resultat för en organisation. Det har använts länge i privat sektor, och konkret arbete i offentliga organisationer visar att kategoristyrning är lika relevant i offentlig sektor.

Ett kategoristyrt arbetssätt utgår från organisationens mål och uppdrag. Genom att arbeta målinriktat, tvärfunktionellt och faktabaserat arbete med ett strategiskt perspektiv med utgångspunkt i leverantörsmarknadens möjligheter kan vi på ett effektivt sätt bidra till att hantera de utmaningar som organisationer i offentlig sektor står inför. Bland annat handlar det om att frigöra resurser för organisationens huvuduppgift (t ex anställa fler förskolepedagoger). Det handlar även om att åstadkomma tydliga effekter kopplat till hållbarhetsmål och att skapa lösningar som bättre uppfyller verksamhetens behov.

Hur ser det ut i din organisation? Är ni duktiga på att frigöra resurser för verksamhetens huvuduppgift? Eller brottas ni konstant med höga ambitioner å ena sidan och begränsade ekonomiska resurser å andra?

Den nationella upphandlingsstrategin pekar ut en riktning för inköp i offentlig sektor för att hantera de här utmaningarna, och vi menar att kategoristyrt inköp går hand i hand med den nationella upphandlingsstrategin. Talare är vår kollega Per-Arne Jonsson som har lång erfarenhet av inköp inom såväl privat som offentlig sektor.

När, var, hur?

Torsdag den 22 april kl. 08:00-09:00 i webinarverktyget Zoom. Anmäl dig genom att fylla i formuläret nedan. Kort efter det kommer du att få en bekräftelse kort efter att vi fått din anmälan. Webinaret är gratis men antalet platser är begränsat. Varmt välkomna!

Om talaren

Per-Arne Jonsson är seniorkonsult på EFFSO och har 35 års erfarenhet av inköp inom både privat och offentlig sektor. Han har bland annat genomfört förändringsprojekt med fokus på kategoristyrning och strategiskt/taktiskt inköp på många kommuner och myndigheter. Han är dessutom en mycket uppskattad föreläsare som hållit i många föreläsningar, utbildningar och workshops om kategoristyrt inköp för ett stort antal kommuner och regioner.

Anmälan webinar 22 april 2021

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.