EFFSO Webinar: Rekrytering och kompetensförsörjning

Onsdag 25 oktober 2023 | 08:00-08:45

Skapa en modern och framtidssäker inköpsorganisation