Webinar 25 maj: Hållbart inköp

I takt med att hållbart inköp hamnar mer och mer i fokus, frågar sig fler och fler inköpsfunktioner hur de bäst kan komma igång för att bidra till en mer hållbar framtid.

Så kan du arbeta med hållbarhet i leverantörsledet