Ny kurs: Excel för inköpare

Vi brinner för att utveckla organisationers inköpsfunktioner – och individerna i dem!  Det gör vi bland annat genom våra utbildningar. Nu har vi på kunders begäran tagit fram en endagskurs, Excel för inköpare, utvecklad för inköpare av inköpare. Den har fått mycket fina omdömen: ”Kalasbra!”, ”BRA relevans/koppling till inköp” m.m.

 

Läs mer nedan och hör av dig om du är intresserad!

Kursens upplägg

Excel för inköpare

1. Teori

Varje delmoment introduceras med ett kort teoriavsnitt för att säkerställa att alla deltagare förstår grunderna för det specifika momentet. Teoriavsnittet innehåller även en kortare demonstration för att visa grundläggande funktionalitet per område.

Excel för inköpare

2. Övning

I fas två får deltagarna öva sig på uppgifter som utgår ifrån situationer som inköpare ofta står inför t ex analys av inköpsvolym eller utvärdering av offerter. Övningarna finns i tre svårighetsgrader för att säkerställa att alla deltagare får en utmanande och lärorik utbildning.

3. Reflektion

Efter varje avsnitt summeras de viktigaste lärdomarna gemensamt. Även efter varje övning ges utrymme till gemensam reflektion och erfarenhetsutbyte. Som avslutning får deltagarna med sig utbildningsmaterial i både pappers- och digital form.

Excel för inköpare

För praktisk information och beskrivning av innehållet i EFFSOs Excel för inköpare, ladda ner följande broschyr.

Du måste fylla i en giltig e-postadress.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.