Upphandling inom samhällsbyggnad

Expertis inom upphandling av bygg, entreprenad och energi

Upphandling av entreprenad

Vid entreprenadupphandling är det ofta särskilt viktigt att upphandlingskompetens kommer in tidigt i planeringen av strategin för byggprojektet så att rätt upphandlingsförfarande kan kombineras med entreprenadform och ersättningsform. Vid upphandling av byggentreprenader är det också viktigt med hög kunskap i branschens allmänna bestämmelser.

Vi på EFFSO har hög kunskap för att ta fram entreprenadstrategier samt kan AB 04 och ABT 06 på en hög nivå samt AMA AF. Vi kan också MER och övriga förutsättningar vid mängdkontrakt. Vi är vana att upphandla både utförandeentreprenader och totalentreprenader. Vi har också stor erfarenhet av upphandling av partneringentreprenader.

Våra upphandlingskonsulter har också stor erfarenhet av upphandling av ramavtal för entreprenadarbeten, ibland kallat årsavtal. Vi har stor förståelse för och förslag på lösningar till de utmaningar som ofta kommer med upphandling av ramavtal för entreprenadarbeten. Exempelvis hur man kan säkerställa leverans när behov finns och hur vi minskar risken för taktiska anbud.

Ett annat område som vi har goda erfarenheter av är att tillämpa förhandling vid upphandling av byggentreprenader.

Exempel på entreprenader som vi ha erfarenhet av:

 • Ombyggnadsentreprenader
 • Nyproduktion
 • Ramavtal / årsavtal
 • Husbyggnadsentreprenader
 • Anläggningsentreprenader
 • VA-entreprenader
 • Installationsentreprenader

Vi erbjuder också utbildning om entreprenadupphandling.

Emil Andrén, VD EFFSO Upphandling

Vill du veta mer om våra upphandlingstjänster?

Kontakta mig så berättar jag mer!

Emil Andrén

VD EFFSO Upphandling

Fokus på kvalitet ger bättre resultat inom konsultupphandlingar

När det gäller konsultupphandling och köp av kreativa och intellektuella tjänster är oftast inte priset avgörande. En erfaren konsult innebär ofta kraftig hävstång när det gäller att bidra till ett framgångsrikt projekt eller entreprenad. Vid offentlig upphandling av sådana konsulttjänster bör därför stor omsorg läggas på val av upphandlingsförfarande samt vilka krav samt utvärderings- och tilldelningskriterier som kan ge det optimala resultatet.

På EFFSO har vi stor erfarenhet när det gäller att skapa de bästa förutsättningarna för att stötta våra kunder att upphandla rätt konsulter. Vi kan ABK 09 och vana att arbeta med AMA AF Konsult som grund. Vi är vana att arbeta strategiskt i upphandlingar med utvärderingskriterier som lägger stort fokus på mjuka parametrar. Vi har många goda exempel och best practice för att tillsammans med kunden utforma en optimal och rättvis modell för upphandling av konsulttjänster. Vi har också erfarenhet av upphandlingar med fastställda priser och där kvalitet väger 100% i utvärderingen.

Exempel på tekniska konsulter vi har upphandlat:

 • Arkitekter
 • Elkonsulter
 • VVS-konsulter
 • Besiktningsmän
 • Landskapsarkitekter
 • Projektledningskonsulter
Porträtt på en man i glasögon, blå polotröja och kavaj som ser in i kameran.

Närmare hälften av de offentliga upphandlingarna i Sverige är entreprenader eller konsulttjänster kopplade till bygg, anläggning och entreprenad! Kan vi göra bättre affärer där kan det kan ge stor utväxling för våra kunder.

RICKARD ANDERSSON, AFFÄRSUTVECKLINGSANSVARIG PÅ EFFSO UPPHANDLING

Samverkan och partneringentreprenad

För vissa typer entreprenader och byggprojekt med speciella förutsättningar kan det bästa alternativet vara en samverkansentreprenad (även kallat partnering eller parnteringentreprenad).

EFFSO har stor erfarenhet och kompetens vid upphandling av samverkansenterprenader. Våra konsulter kan stötta er vid upphandling, så att ni får rätt entreprenör och organisation till partneringsprojektet oavsett storlek eller omfattning. Som vid upphandling av tekniska konsulter är det viktigt att vid partnering hitta rätt personer och skapa en stark organisation. Därför sätter vi ofta stort fokus på kvalitativ utvärdering av den organisation som anbudsgivarna erbjuder till entreprenaden. Förutom att hitta rätt utvärderingsmodell kan vi ge råd i val av samverkansgrad och modell, ersättningsform och eventuella incitament, upphandlingsförfarande och utformande av kontrakt.

Hyresupphandling

När offentlig sektor hyr lokaler som är anpassade för hyresgästens behov som exempelvis vid skolor, äldreboenden och vårdlokaler behöver LOU tillämpas då hyresundantag oftast inte är tillämpligt. EFFSOs upphandlingskonsulter har bred kompetens, djup kunskap och lång erfarenhet från att ha deltagit i flera upphandlingsprojekt av hyreskontrakt, även kallad hyresvärdsupphandling.

Ska ni upphandla hyra av lokaler kan vi hjälpa till med:

 • Utredning om hyresundantaget är tillämpligt
 • Planera och genomföra hyresvärdsupphandling
 • Rådgivning kring hyresvärdsupphandlingar

Vi kan också utbilda er kring när hyresundantaget gäller samt när det inte gäller, samt hur gör man en upphandling av hyreskontrakt enligt LOU för bästa resultat.

Fastighets- och anläggningsskötsel med Aff

För upphandling av avtal som om omfattar skötsel och drift av fastigheter eller anläggningar är ofta Aff (Avtal För Fastighetsförvaltning) en bra grund. Aff beskriver strukturerat hur, när och var arbetet ska utföras. Vi har djup Aff-kompetens samt stor vana att upphandla med ABFF som grund för avtal. Vi har bland annat upphandlat:

 • Driftentreprenader
 • Fastighetsskötsel
 • Service av hissar
 • Markskötsel
 • Snöröjning

Vi kan också ge bra råd för val mellan AB/ABT eller ABFF.

Upphandling av energi, VA och elnät

Behovet av investeringar för att förse samhället med el, vatten och värme är stort. Inte minst med tanke på den gröna omställningen och det ökade behovet att grön energi. Under många år har vi på EFFSO stöttat offentlig sektor vid upphandling inom försörjningssektorn. Vi har byggt upp en gedigen kompetens kring såväl LUF som LOU.

Vi behärskar både entreprenadsidan, med gedigen kompetens och kunskap inom AB och ABT, som investeringar för verk och processutrustning (CAPEX), där vi besitter en djup förståelse för NLM och ABA. Denna kombination av erfarenhet och kompetens gör oss till en unik partner när det gäller upphandling för samhällstjänster som energi, VA och elnät.

Vi har lång erfarenhet av upphandling enligt LUF

Försörjningssektorn i Sverige omfattar upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och regleras av LUF (Lagen om Upphandling inom Försörjningssektorn). LUF tillämpas för att säkerställa likabehandling, transparens, konkurrens och effektivitet på leverantörsmarknaden.

Såväl kommuner som regioner har ett omfattande ansvar för infrastruktur inom försörjningssektorn och kostnaderna är betydande. Sedan slutet av 90-talet har upphandling av drift och underhåll ökat markant som en följd av ökade krav på att konkurrensutsätta offentlig verksamhet.

Det finns således ett starkt incitament att fokusera på en effektiv och kvalitetssäker upphandlingsprocess. I takt med kravet på ökad konkurrensutsättning har dessutom också nya driftformer vuxit fram som både ökar såväl möjligheterna som komplexiteten.

Effektivare offentlig upphandling

Enligt statistik från Upphandlingsmyndigheten upphandlar offentlig sektor för närmare 900 miljarder kronor per år. Beräkningar visar att hela tio procent kan sparas genom att upphandla mer strategiskt och effektivt.

Omfattande besparingspotential

I dag köper staten, regionerna och kommunerna allt från kontorsmaterial, idrottsarenor, konsulttjänster, sjukvård m.m. för cirka 879 miljarder kronor om året. Det motsvarar ungefär drygt en sjättedel av Sveriges BNP.

De stora summor som den offentliga upphandlingen omsätter innebär att besparingspotentialen är omfattande. Enligt en rapport från Svenskt Näringsliv går det att spara tio procent genom att arbeta mer strategiskt och effektivt i de offentliga upphandlingarna. För att inte glömma övriga positiva effekter i samhället som en mer effektiv upphandling leder till!

Kategoristyrning hjälper till

Precis som i privat upphandling är nyckeln att man arbetar på ett strukturerat, metodiskt, faktabaserat och tvärfunktionellt sätt. Därutöver är bra styrning och uppföljning också viktigt. Det handlar om det vi kallar för kategoristyrning.

Arbetet med kategoristyrt inköp inleder man egentligen långt före själva upphandlingen. Det inkluderar en kompetens- och faktabaserad kartläggning som analyserar interna behov samt leverantörsmarknadens möjligheter och begränsningar. Men det räcker inte med det, upphandlare måste ges den kompetens och de verktyg som behövs och man behöver etablera tydliga beslutssteg så att beslutsfattare kan fatta korrekt beslut.

Rapport: Kategoristyrt inköp i offentlig sektor

Det krävs en hel del arbete för att lyckas införa kategoristyrning. Men att komma igång på bred front med att arbeta kategoristyrt i offentlig sektor är helt avgörande. Dels ger det en struktur samt kontroll och ordning och reda på det man gör. Och dels ger det en möjlighet att sätta tydligare mål för hur man ska arbeta med kostnader i offentlig sektor.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Missa inte de senaste nyheterna! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

 • Som mottagare av vårt nyhetsbrev kommer du även att få enstaka inbjudningar och erbjudanden från EFFSO. Du kan när du vill avsluta prenumerationen på dessa utskick. Se vår integritetspolicy.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Urval av kunder efter bransch

Automotive
BorgWarner
CEVT
Kongsberg Automotive
Toyota MH
Energi, Fastighet & Entreprenad
Bravida
NCC
Vattenfall
IT & Telecom
Arelion
Axis Communications
Eltel Networks
Mycronic
Livsmedel & Retail
Ahlsell
Coop Sverige
ICA Gruppen
Menigo
Offentlig sektor
Göteborgs stad
Mölndals stad
Swedavia
Systembolaget
Process- & Tillverkning
Boliden
Envirotainer
Lesjöfors
Sandvik Coromant
Tjänster
High Chaparral
ISS
Kunskapsskolan
Samhall
Övrigt
Bankgirot
MTR
OneMed
Stena Line

Behöver du vägledning?

Ring oss på +46 8 440 39 30 eller använd kontaktformuläret så hör vi av oss till dig inom kort. Vi hjälper dig med alla typer av frågor inom inköp.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.