Gå en kurs i spendanalys online

Spendanalys online är perfekt för dig som vill kunna kartlägga din organisations inköpsmönster och bli ännu vassare i dina analyser. En praktisk, lärarledd distanskurs i små grupper. Anmäl dig eller ditt team redan idag!

Spendanalys online

Kursens upplägg

Målsättningen är att deltagarna ska kunna genomföra en spendanalys på den egna organisationens data och genom den ta fram och prioritera förbättringshypoteser. Varje moment består av teori, praktiska övningar samt gemensam reflektion. I övningarna finns möjlighet att applicera kunskaperna på den egna organisationens inköpsdata!

EFFSO Upphandling

Innehåll

Vi går igenom spendanalysens fem syften som kan användas för att sprida kunskap kring inköp i organisationen, begreppen spend, spendanalys, kategori och kategoriträd, processerna för att ta fram spendanalys och kategoriträd, de olika metoderna för kategorisering samt hur man bäst analyserar kategoriserad spenddata.

Praktisk information

Kursen är lärarledd och sker på en av EFFSO vald digital plattform. Den är fördelad på två halvdagar, 12 och 19 november 2021 kl 8:00-12:00. Kursledare är två av våra konsulter med lång erfarenhet av spendanalyser i olika branscher, i såväl privat som offentlig sektor. Det är bra om deltagarna har grundläggande kunskaper i Excel. Pris per deltagare: 5.995 kr.