Procurement Excellence

Procurement Excellence skapar förutsättningar för bättre inköp

Vad gör en Procurement Excellence avdelning?

En Procurement Excellence-avdelning är dedikerad till verksamhetsutveckling av inköpsorganisationen. Målet är att förbättra och utveckla inköpsprocesserna för att inköp kan leverera optimalt.

Procurement Excellence mandat är ofta brett och kan spänna från strategisk inköpsutveckling och efterlevnad via processutveckling och förändringsledning till digitalisering och strategier för hållbart inköp.

Genom att utnyttja tillgänglig information, nya teknologier och best-practice söker Procurement Excellence att säkerställa att inköpsfunktionen är effektiv, värdedriven och att både strategi och verksamhet ligger i linje med bredare affärsmål. Dessutom fungerar Procurement Excellence som en stöttepelare som ger kategorichefer, inköpare och andra intressenter de verktyg, insikter och strukturer som behövs för att fatta välgrundade inköpsbeslut.

En viktig del av dess roll är också att främja kompetensutveckling, för att säkerställa att inköpare i organisationen har de färdigheterna och kunskaper de behöver för att lyckas i sina roller när omvärlden förändras.

Philip Rasch EFFSO

Vill ni veta mer om Procurement Excellence?

Kontakta mig så berättar jag mer om våra tjänster, kundprojekt och hur vi kan stötta er.

Närbild på en hand och en kaffekopp, i förgrunden en grön växt, i bakgrunden en datorskärm.

Verksamhetsstöd för bättre inköp

Procurement excellence är mer än bara en förfinad metodik inom strategiskt inköp; det är snarare förmågan att orkestrera strategier, potential, verksamhet och aktiviteter för att optimera värdeskapandet.

 • Värdeorienterat – Procurement Excellence ökar såväl inköpsfunktionens kapabilitet som output, på kort och lång sikt
 • Effektivitet – Procurement Excellence ger inköpare rätt förutsättningar och möjlighet att maximera det värde som hen kan leverera i sin yrkesroll och ansvarsområde
 • Tydlig riktning – Procurement Excellence ser till att aktiviteter och förbättringsinitiativ är förankrade i företagets vision, målsättningar och övergripande strategier

Tillvägagångssättet är holistiskt och öppensinnat. Genom att verka som den centrala länken mellan verksamhet och strategi ser Procurement Excellence till att initiativ är synkroniserade, framåtblickande, innovativa och driver kontinuerlig förbättring inom inköp.

Ung kvinna och man sitter bredvid varandra i gröna loungefåtöljer och ler, kvinnan pekar mot en laptop som står på ett lågt bord framför dem.

Organisation och roller

I de flesta organisationer är Procurement Excellence ett eget team inom inköp. Det är få förunnat att både vara specialist inom ett verksamhetsområde och att kunna driva verksamhetsutveckling och förändring. För att tala klarspråk: det är skillnad på att bygga en bil och att köra en bil. Genom att hierarkiskt placera Procurement Excellence parallellt med strategiskt, taktiskt och operativt inköp ser man till att teamet inte begränsas av dagligt inköpsarbete utan kan agera som en brobyggare mellan verksamheten och företagets strategiska mål.

Procurement Excellence arbetar med att säkerställa hög kvalitet igenom hela inköpsprocessen och på så sätt öka värdeskapandet i alla nivåer inom inköpsfunktionen. Genom att garantera att beslut inte fattas isolerat utan ligger i linje med företagets övergripande strategi spelar även Procurement Excellence en avgörande roll när det gäller att minimera risk och stödja företagets konkurrenskraft.

En dedikerat team skapar värde på många nivåer

 • Specialisering: Att fokuserat arbeta med verksamhetsutveckling vars mål är att optimera inköp gör att organisationen får stöd av ett team som har förmåga att leda förändring
 • Standardisering: Ett dedikerat team säkerställer även konsekvens och standardisering inom såväl processer, verktyg som metoder inom hela inköpsprocessen
 • Strategi: När mandatet sträcker sig igenom hela inköpsorganisationen kan Procurement Excellence se till att inköpsstrategier är linjerade med företagets övergripande mål, vilket optimerar kostnad och värdeskapande samtidigt som det minimerar risk
 • Kontinuerlig förbättring: Procurement Excellence arbetar för att ständigt utveckla och förfina såväl processer som metoder och verktyg. Det gör att inköpsorganisationen kan ligga i framkant vad gäller best practice.
 • Kompetensutveckling och coachning: Procurement Excellence har fokus på positiv förändring och arbetar strukturerat med kompetensutveckling. På så vis får alla inom inköpsorganisationen rätt kompetens och kunskapen att generera optimalt värde.

Fördelar med Procurement Excellence

Procurement Excellence arbetar horisontellt i inköpsorganisation vilket skapar såväl en bred överblick som stora möjligheter till förändring. Det gagnar hela verksamheten på flera sätt.

 • Stöttning, inte ägarskap – Procurement Excellence är en stödfunktion som förser organisationen med rätt kunskap, optimala processer och verktyg samt best practice för att organisationen på bästa sätt ska kunna ta rätt beslut och agera självständigt
 • Tydlig riktning, exekverat på alla nivåer – Affärsområden har frihet att agera självständigt med stöd av processer, metoder och best practice som ligger i linje med företagets inköpsstrategier och övergripande strategiska mål
 • Bred och förankrad analys – Procurement Excellence är ett nav för datadriven analys och besitter en analysförmåga som kanske inte finns ute i verksamheten. Det blir enklare att identifiera flaskhalsar, möjligheter och potential.
 • Synergieffekter – I och med att Procurement Excellence agerar tvärs igenom organisationen är teamet väl placerat för att identifiera gemensamma behov eller redundans. Det gör att inköpsorganisationen kan optimera resurser och identifiera potentiella aktiviteter eller kategorier som bäst hanteras centralt.
 • Förändringsledning – Genom att ta lead inom såväl innovation som verksamhetsutveckling kan teamet fokusera på att sprida en positiv kultur som ligger i linje med övergripande visioner och strategier samtidigt som hela organisationen gagnas av att alla drar åt samma håll.
Video play button

EFFSO Webinar – Procurement Excellence

Procurement Excellence kan beskrivas som den verksamhetsutvecklande delen av inköpsteamet – fokuserat på att driva positiv förändring och implementera såväl strategiska som operativa processer och aktiviteter. I detta webinar delar Torbjörn Thorsén och Philip Rasch med sig av sina bästa tips kring hur ett inköpsteam kan implementera en Procurement Excellence funktion.

Webinariet sändes den 23 maj 2024.

Två kvinnor promenerar iväg med resebagage i form av ryggsäckar och en kabinväska.

”Det var EFFSOs arbetssätt och personerna vi träffade under förarbetet som gjorde att vi valde EFFSO. Thule är ett väldigt pragmatiskt bolag och vi gillade EFFSOs angreppssätt att utgå från vår situation, våra komponenter och våra leverantörer."

NIS GJENDAL, VICE PRESIDENT GLOBAL PURCHASING PÅ THULE GROUP

Vill ni ha stöd med att utveckla ert inköp?

Ring oss på +46 8 440 39 30 eller använd kontaktformuläret så hör vi av oss till dig inom kort. Vi hjälper dig med alla typer av frågor inom inköp.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Älskar du inköp som vi gör?

Vi söker alltid ambitiösa personer som vill jobba för oss eller för någon av våra uppdragsgivare. Läs om lediga jobb för inköpare och skicka in ditt CV redan idag!

Se lediga jobb

Urval av kunder efter bransch

Automotive
BorgWarner
CEVT
Kongsberg Automotive
Toyota MH
Energi, Fastighet & Entreprenad
Bravida
NCC
Vattenfall
IT & Telecom
Arelion
Axis Communications
Eltel Networks
Mycronic
Livsmedel & Retail
Ahlsell
Coop Sverige
ICA Gruppen
Menigo
Offentlig sektor
Göteborgs stad
Mölndals stad
Swedavia
Systembolaget
Process- & Tillverkning
Boliden
Envirotainer
Lesjöfors
Sandvik Coromant
Tjänster
High Chaparral
ISS
Kunskapsskolan
Samhall
Övrigt
Bankgirot
MTR
OneMed
Stena Line