Kundcase The Absolut Company

Effektivare inköp på The Absolut Company

Med ett av Sveriges starkaste varumärken – Absolut Vodka – i sin produktportfölj är The Absolut Company ett av Sveriges många framgångsrika företag. The Absolut Company har det globala ansvaret för produktion, förpackningsinnovation och strategisk marknadsföring av Absolut Vodka, Malibu och Kahlúa.

Den anrika produktportföljen är ett resultat av passion för konstant utveckling, något som genomsyrar hela företaget. Samma passion driver The Absolut Company att utveckla sina interna processer, exempelvis inom inköp.

Produktbild från The Absolut company

”Inköpsavdelningens ansvar har ökats markant de senaste åren, vilket ledde till att vi behövde se över hur vi skulle kunna hantera ett mer omfattande scope med de resurser vi hade till förfogande. Vi behövde få till en förändring i vårt decentraliserade inköp”, berättar Jan Kyttä, Director Indirect ProcurementThe Absolut Company, när han förklarar varför han anlitade EFFSO.

”Jag vet att EFFSO har en bred kompetens inom just indirekt inköp. Vi hade en bra dialog och jag upplevde att EFFSO förstod de utmaningar som vi hade framför oss”, fortsätter han. ”EFFSO fick i uppdrag att göra en förstudie och en potentialbedömning. Med resultatet i hand valde vi att fortsätta samarbetet och genomföra ett antal kategoriprojekt som ledde till effektivare arbetssätt och bättre struktur.”

Som hos många andra företag är indirekt inköp fragmenterat och svansen av leverantörer är lång.

”Förbättringen kring struktur och tydligare arbetssätt har lett till bättre kontroll inom kategorierna. Vi har kunnat identifierat var vi behöver lägga vårt fokus och tid. Vi ser också ett ökat intresse av diskussioner kring inköpsrelaterade frågor utanför inköpsavdelningen, det är positivt att organisationen har fått ett nytt sätt att se på inköp.”

Jan Kyttä, Director Indirect Procurement på The Absolut Company

Bättre kontroll och positiv arbetsmiljö

Porträtt på en blond kvinna i röd kavaj som ser in i kameran och ler.

Vill ni också se över era kostnader eller arbetssätt inom inköp?

Kontakta mig så berättar jag mer!

 

Varför EFFSO?

Vi erbjuder enastående kunskap

Vi är fokuserade på inköp och har enastående kunskap inom alla delar av inköpsområdet. Vi har kunskaper både inom indirekt och direkt material, för att inte tala om spendanalys. Kompetensen spänner över alla typer av kategorier och vårt breda intellektuella kapital är byggt runt en väl genomtänkt uppsättning verktyg, mallar och metoder.

Vi skapar bestående resultat

Vi är ”doers” och specialister. Vi arbetar i team tillsammans med er för att faktiskt få jobbet gjort och skapa resultat. Vi har gärna en långsiktig relation med er för att säkra långsiktiga resultat och ett kontinuerligt inflöde av expertkunskap. Vi hjälper er med rätt typ av verktyg för att ni själva ska kunna hantera alla förbättringar och förändringar över tid.

Bättre ekonomiskt utfall

Vi levererar realiserade besparingar och vi ser till att ni får ut bästa möjliga avkastning mot nedlagt antal arbetstimmar. Vi levererar ett starkt business case med fokus på ROI och avgifter knutna direkt till resultat. Vårt gemensamma fokus på finansiella resultat och överföring och uppbyggnad av kunskap i ert inköpsteam levererar bestående effekt.