Kundcase Lesjöfors

Lesjöfors sätter inköp under lupp för framtida tillväxt

Lesjöfors AB är en av Europas största tillverkare av fjädrar, tråd- och banddetaljer. Koncernen växer kraftigt såväl organiskt som via förvärv och är mitt uppe i en spännande moderniseringsprocess där stort fokus ligger på bland annat hållbarhet och digitalisering.

Lesjöfors är den svenskbaserade fjädertillverkaren vars fjädrar bokstavligt talat hjälper till att avlasta filmmakare i Hollywood. Företaget har en lång och spännande historia som startade redan 1675. I dag ägs koncernen av det börsnoterade bolaget Beijer Alma, och är en av Europas största tillverkare av fjädrar, tråd- och banddetaljer samt produkter för bilar och andra fordon. Sortimentet är heltäckande och innehåller både standardprodukter och kundanpassade komponenter. Försäljningen sker på 60 marknader och uppgick 2021 till ungefär 3,5 miljarder SEK.

Lesjöfors önskade i ett första skede göra en genomlysning av sin spend samt ta fram nya och mer moderna arbetssätt för inköp. För att få hjälp med detta vände sig företaget till EFFSO som satte igång med en spendanalys och en potentialbedömning. I uppdraget ingick även att ge konkreta rekommendationer på vilka kategorier Lesjöfors behövde prioritera och i vilken ordning. Här beskriver vi samarbetet med EFFSO samt de positiva effekterna som arbetet resulterat i.

Lesjöfors, en decentraliserad kultur

Parallellt med satsningar på organisk tillväxt har företaget genom åren genomfört en rad internationella förvärv. Idag består koncernen av ett femtiotal huvudsakligen tillverkande bolag spridda över 15 länder.  ”Ambitionen är att växa med fem till tio nya bolag per år under de närmaste åren”, berättar Ola Tengroth, VD för Lesjöforskoncernen sedan januari 2020.

Företaget genomsyras av ett decentraliserat arbetssätt vilket präglar även inköpsverksamheten.  Allt inköp hanteras lokalt av VD, produktionschef eller motsvarande på varje bolag.

”Jag tror på att delegera ansvar eftersom den typen av styrning ofta ger en fantastisk effekt. Vi har bevisligen varit framgångsrika med att vara decentraliserade och det kommer vi att fortsätta vara”, säger Ola. ”Med det sagt behöver vi få en uppfattning om den potential vi har. Och så behöver vi koordinera våra aktiviteter inom inköp i större utsträckning än vi hittills har gjort. Om alla våra bolag köper in samma sak var och en för sig är det klart att vi inte använder den hävstång vi kan få”, fortsätter Ola.

Ola Tengroth Lesjöfors VD

Vi behövde få en uppfattning om den potential vi hade och vi behövde även koordinera våra aktiviteter inom inköp i större utsträckning än vi hittills hade gjort. Om alla våra bolag köper in samma sak var och en för sig är det klart att vi inte använder den hävstång vi kan få.

Ola Tengroth, VD Lesjöforskoncernen

Satsningar för ett modernare Lesjöfors

Började med en spendanalys och en potentialbedömning

Förutom att få en genomlysning av hela företagets spend samt realisera möjliga besparingar fanns en önskan om att utveckla nya arbetssätt för inköp anpassade för ett framtida, mycket större Lesjöfors.

”En del av mitt uppdrag är att bygga strukturkapital och anpassa Lesjöfors styrmodell till en snar framtid då vi omsätter två kanske tre gånger mer än vi gör idag”, säger Ola Tengroth.

Lesjöfors önskade i ett första skede att göra en genomlysning av sin spend. För att få hjälp med detta vände sig företaget till EFFSO som satte igång med en spendanalys och en potentialbedömning. I uppdraget ingick att ge konkreta rekommendationer på vilka kategorier Lesjöfors behövde prioritera och i vilken ordning.

”Jag hade börjat få en bild av att vi hade en ganska stor potential. Har man inte jobbat systematiskt med det bör det rimligen finnas en del potential men jag kunde inte svara på hur mycket”, berättar Ola.

Lesjöfors produkter

En hel serie kategoriprojekt

Som nästa steg fick EFFSO i uppdrag att genomföra ett antal kategoriprojekt. Baserat på EFFSOs rekommendationer i analysfasen tog man det strategiska beslutet att börja med den tredje största kategorin, logistik. Logistik var enklare att handla upp och kunde snabbt leda till resultat. Det underlättade det fortsatta arbetet med andra kategorier.

Därefter tog man sig an gasol och ståltråd. Gasol i sin tur visade inte lika stor potential i form av besparingar men valdes för sin stora påverkan på företagets hållbarhetsarbete. Ståltråd är en av de största kategorierna inom direkt material och köps in av i princip alla tillverkande enheter. Här gällde det att se om det fanns synergier att hitta.

Lesjöfors produktion

Strukturell analys och en interim inköpschef

Samtidigt som EFFSO fortsatte att kartlägga och arbeta med resterande kategorier, först på indirekt och därefter på direkt material, genomförde EFFSO en strukturell analys. ”Vi är givetvis intresserade av att göra besparingar men det ingår också i EFFSOs uppdrag att göra en inventering av arbetssätt och processer, ansvar och governance runt inköp”, förklarar Ola.

Utöver det anlitade Lesjöfors en tillfällig resurs från EFFSO i form av en interim inköpschef. Inköpschefens arbetsuppgift var att ta fram strategin samt leda och stötta alla parallella initiativ inom inköp.

Ledde till väsentliga besparingar

Potentialen visade sig vara enorm. Rent krasst uppnådde vi ett högre resultat på besparingar än jag hade förväntat mig. Inom vissa kategorier pratar vi om besparingar på tvåsiffriga procenttal.

Ola Tengroth, VD Lesjöforskoncernen

Andra positiva effekter

Lesjöfors produktion fjädrar

Och inte minst, en annan syn på inköp

Andra positiva effekter av samarbetet med EFFSO är att förståelsen för vad inköp är och vad det kan bidra med ökat internt inom Lesjöfors.

”Det handlar om leverantörssamarbeten, möjlighet att utveckla vårt erbjudande genom att hitta andra vinklar på inköpet och såklart hållbarhetsaspekten”, säger Ola. ”Det blir en hjälp att förflytta koncernen och bygga en modell framåt som har en direkt påverkan på vårt erbjudande till våra kunder, intressenter, anställda, aktieägare m.m. Arbetet har bidragit till att utveckla koncernen på andra plan som sträcker sig långt utanför inköpsområdet i snäv bemärkelse” avslutar Ola entusiastiskt.

Läs hela intervjun
Porträtt på en blond kvinna i röd kavaj som ser in i kameran och ler.

Vill du veta mer om strategiskt inköp eller olika inköpsprojekt?

Kontakta mig så berättar jag mer!

 

Jenny Vårlid

Chef Affärsutveckling EFFSO AB

Varför EFFSO?

Vi erbjuder enastående kunskap

Vi är fokuserade på inköp och har enastående kunskap inom alla delar av inköpsområdet. Vi har kunskaper både inom indirekt och direkt material, för att inte tala om spendanalys. Kompetensen spänner över alla typer av kategorier och vårt breda intellektuella kapital är byggt runt en väl genomtänkt uppsättning verktyg, mallar och metoder.

Vi skapar bestående resultat

Vi är ”doers” och specialister. Vi arbetar i team tillsammans med er för att faktiskt få jobbet gjort och skapa resultat. Vi har gärna en långsiktig relation med er för att säkra långsiktiga resultat och ett kontinuerligt inflöde av expertkunskap. Vi hjälper er med rätt typ av verktyg för att ni själva ska kunna hantera alla förbättringar och förändringar över tid.

Bättre ekonomiskt utfall

Vi levererar realiserade besparingar och vi ser till att ni får ut bästa möjliga avkastning mot nedlagt antal arbetstimmar. Vi levererar ett starkt business case med fokus på ROI och avgifter knutna direkt till resultat. Vårt gemensamma fokus på finansiella resultat och överföring och uppbyggnad av kunskap i ert inköpsteam levererar bestående effekt.

Behöver du vägledning?

Ring oss på +46 8 440 39 30 eller använd kontaktformuläret så hör vi av oss till dig inom kort. Vi hjälper dig med alla typer av frågor inom inköp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.