CPO Survey

Syftet med EFFSOs CPO Survey är att fånga de viktigaste svenska trenderna inom inköp! Studien genomförs vartannat år genom en enkät som skickas till alla CPOs och inköpschefer på svenska företag och myndigheter. Snart är det dags för CPO Survey 2021. I väntan på den kan du här ta del av våra äldre mätningar.

Varför CPO Survey?

Grunden till den struktur som finns i studien lades för ett femtontal år sedan när Björn Axelsson, professor emeritus på Handelshögskolan i Stockholm, tillsammans med några kollegor djupintervjuade ett 20-tal svenska inköpschefer. Studiens syfte var att fånga de viktigaste inköpstrenderna i Sverige, vilket ingen annan tidigare hade gjort. Det hela resulterade i en artikel i en vetenskaplig tidskrift.

Tillsammans med Björn vidaretvecklade EFFSO ramverket och skapade en kvantitativ enkät för att på så sätt få en större bas att analysera.  Målsättningen var att få så många svenska CPOs och inköpschefer som möjligt att svara på enkäten. 2016 lanserades den första studien som samlade ett 70-tal respondenter. 2018 svarade ett 80-tal på alla frågorna. I år hoppas vi på ännu fler!

Studien görs vartannat år. Frågorna som tas upp är sorterade efter dessa tema: strategi, organisation, kompetens, metod och processer, verktyg, samt mål och uppföljning. 2018 lades lite extra tyngdpunkt på hållbarhet och digitalisering.

EFFSO whitepapers

CPO Survey 2018

Här kan du ta del av hela rapporten från 2018. Frågorna besvarades av ett 80-tal svenska CPOs och inköpschefer. Frågorna kretsade kring strategi, organisation, kompetens, metod och processer, verktyg, samt mål och uppföljning. Nya frågor lades till kring hållbarhet och digitalisering. Trevlig läsning!

Du måste fylla i en giltig e-postadress.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
EFFSO whitepapers

CPO Survey 2016

Här kan du ta del av en presentation som gjordes av våra kollegor Arvid Fredin och Arsalan Motavaf i samband med att resultatet av CPO Survey 2016 presenterades. Frågorna kretsade kring strategi, organisation, kompetens, metod och processer, verktyg, samt mål och uppföljning och besvarades av ett 70-tal svenska CPOs och inköpschefer.

Trevlig läsning!

Du måste fylla i en giltig e-postadress.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.