Strategiskt inköp för hela slanten

Om Lesjöforsgruppen

Från potentialbedömning till framtidsinriktade hållbarhetsprojekt

En intervju med Ola Tengroth, VD för Lesjöforsgruppen, hösten 2022

Ola, berätta lite kort om dig

”Jag är maskiningenjör från början. Efter ett par år på SKF läste jag vidare på Handelshögskolan i Göteborg och hamnade därefter i kemibranschen, först på BASF i olika chefsfunktioner och sedermera på Kemetyl som VD. Innan jag började på Lesjöfors i januari 2020 verkade jag som rådgivare och styrelseproffs i ett par år. Men jag är väldigt glad att få vara tillbaka i verkstadsindustrin igen där jag känner mig hemma – och dessutom på ett så fint och lönsamt bolag som Lesjöfors!

Vad lockade med Lesjöfors?

När jag först blev kontaktad för det här jobbet, blev jag lite förvånad. Min profil ”osade” mer av turnaround och private equity case än klassiska verkstadsbolag, och Lesjöfors är ett exceptionellt lönsamt och framgångsrikt industribolag. Men de behövde ändå en profil som kunde röja runt lite och vända en något svagare utveckling som kunde skönjas i vissa delar av verksamheten. Det handlade bland annat om att göra rätt kostnadsanpassningar i rätt tid.

En annan sak som haft betydelse är våra ägare, Beijer Alma. Som vilket investment bolag som helst är de givetvis drivna och gillar att tjäna pengar men det finns ett genuint hjärtligt, hyggligt och empatiskt drag i ägarna till Lesjöfors som jag uppskattar.”

Ola Tengroth Lesjöfors VD

Hur såg inköpsfunktionen ut när du kom till Lesjöfors?

”Decentralisering är som ett mantra för oss. Vi har bevisligen varit framgångsrika med att vara en decentraliserad organisation och det ska vi fortsätta att vara. Det gäller inköp också, det har aldrig funnits någon central inköpsfunktion. Lesjöfors består av 50 aktiva bolag och huvuddelen är produktionsbolag, de flesta små. Inköpen sköts lokalt av VD:ar, produktionschefer eller HR chefer. Inköpsmognaden är relativt låg och vi har en låg grad av synkade, koordinerade aktiviteter inom inköp.

Som en konsekvens av det hade vi en dålig uppfattning om den potential som fanns inom inköp. Förutom att inköpsverksamheten var extremt fragmenterad utnyttjade vi inte heller vår muskulatur. Det är givet att om alla bolag går ut och köper 50 stycken var och en för sig av en viss produkt, använder vi inte den hävstång som finns att få.

Egentligen gäller det hela Lesjöfors, vilket beror på att vi vuxit enormt mycket. Och det kommer vi fortsätta att göra. Ambitionen är att köpa fem till tio nya bolag om året. I dag omsätter vi ungefär 3,5 miljarder SEK – inom en snar framtid kommer vi att omsätta drygt det dubbla. Därför är en del av mitt uppdrag att bygga strukturkapital och ta fram en styrmodell som passar även när vi är två, kanske tre gånger större än vi är idag.”

Varför anlitades EFFSO?

”Tanken var att få en komplett bild av hela vår spend. Eftersom vi hade en dålig uppfattning om den potential som fanns behövde vi initialt göra en potentialbedömning för att hitta förbättringar/besparingar. Men vi visste också att det fanns utrymme för strukturella förbättringar som bland annat kunde säkerställa kravuppfyllnad på Lesjöfors och addera ytterligare värden till verksamheten.

I augusti 2020 började vi sortera vår data, se till att vi hade en bra bild av verkligheten både när det gäller spend, kategoriserad spend, för att sedan se över processer och arbetssätt, ansvarsområden och kontrakt. Vi tittade även på CSR, vad vi har för kopplingar till det etc.

Jag hade börjat få en bild av att vi hade en ganska stor potential. Har man inte jobbat systematiskt med det så bör det rimligen finns en del potential. Potentialen visade sig vara enorm.”

Vilka kategorier började ni med?

”När vi prioriterade kategorierna valde vi medvetet att börja med andra kategorier än de inom direkt material. För även om direkt material som ståltråd är vår största kategori utgjorde logistik en lättare, lägre hängande frukt.

Genom att börja med en kategori som fort och snabbt skulle bli framgångsrik kunde vi påvisa en framgångssaga internt som vi sedan hade med oss när vi tog oss an andra kategorier. Nästa kategori var gasol. I sig en helt annan typ av kategori än logistik. Här fanns ingen större besparingspotential att prata om, jag är osäker på om vi ens sparade något över huvud taget men det hade enorm påverkan på vårt hållbarhetsarbete. Genom att göra omställningen från propangas till biogas sparade vi 2000 ton koldioxidutsläpp, vilket motsvarar mellan 70 och 75 procent av nästa års CO2 mål!”

Hur tog ni er an direkt material?

”Oljehärdad ståltråd är en av våra största kategorier inom direkt material och köps in av i princip alla tillverkande enheter. En svårare kategori än de två första. Inte nog med att där finns färre leverantörer, vi upptäckte även andra saker. Exempelvis ser det ut som att vi beställer samma material men det visar sig att leverantörerna/fabrikerna gör små avvikelser i materialet eftersom man jobbar annorlunda – vilket gör det svårare att samla inköpen. Här låg vinsterna framför allt i det strukturella. Med EFFSOs hjälp har vi börjat skapa samverkan mellan enheterna, satt en struktur för samverkan på plats och skapat en strategi kring leverantörer m.m. Vi har även sett över möjligheterna till att utveckla leverantörskedjan/skapa innovationer. Och vid förvärv har vi genomfört synergiprojekt för att snabbt kunna ta del av en ökad volym eller bättre förhandlade priser.

Efter det fortsatte vi med pianotråd/ hard drawn wire. Ambitionen är att blåsa igenom övriga kategorier för att så småningom komma ner på indirekt material och lite mindre kategorier. Det finns mycket att vinna på att ta sig dit. Även om inte spenden i sig är stor, är det där man hittar de större procentuella besparingarna. Dessutom kan det leda till andra ”vinster” som har med hållbarhet att göra, tidsbesparingar tack vara effektivare beställningsprocess m.m.”

Vad gjorde ni därefter?

”Hösten 2021 genomförde vi tillsammans med EFFSO en ny diagnos på det strukturella dvs. att titta på system och organisationsprocesser. Självklart är jag jätte-intresserad av att göra besparingar men det ingick även i EFFSOs uppdrag att efterlämna s.k. strukturkapital, att hitta en långsiktigt hållbar modell. Där ingick exempelvis systemstöd för att få en fortsatt uthållig besparing och kvalitet på logistiksidan.

Vi tog också in en tillfällig resurs från EFFSO, en interim inköpschef, som fick hålla ihop alla dessa parallella initiativ inom inköp tills vi hittat ett arbetssätt så att vi kan driva detta vidare utan EFFSOs hjälp. Modellen bygger på ett antal interna projektledare eller ”drivers”. De är inte inköpschefer och har inte fullt mandat men de får i uppdrag att utöver sin ordinarie roll koordinera inköpen mellan de fabriker som köper samma sak. Om en fabrik köper in extra mycket av ett visst material blir VD:n en driver för det materialet,  och så vidare.”

Två unga kvinnor ser tillsammans på en skärm.

Hur upplevde du samarbetet med EFFSO?

”Rent krasst har vi snabbt uppnått ett högre resultat i form av besparingar än jag förväntade mig. Men det finns även en annan dimension. Det finns en social intelligens i EFFSOs arbetssätt, en inlyssnande inställning till mina medarbetare, som är viktig för mig. Det är inte lätt att driva ett centralt projekt som detta i en så pass decentraliserad organisation som Lesjöfors och jag har upplevt både lust och motivation i organisationen.

I tillägg till det har EFFSO en väldigt hög kvalitet på hur man tar sig an det. Där finns en väldigt effektiv och pragmatiskt strukturerad inställning som gör att man fort kommer fram till riktiga resultat och lösningar. Att ha hjärtat på rätta stället och ändå vara upptagen av att göra verkliga resultat, det är en svårslagen kombination. Vi sparar ju också pengar på att det är så eftersom vi snabbt når en högre genomslagskraft än om EFFSO hade gjort annorlunda.”

Jag märker tydligt att det har börjat uppstå en större förståelse internt för vad inköp är. Våra dotterbolagschefer har överlag varit väldigt positiva och det har de rätt i att vara – det är ju på deras konto besparingarna trillar in!

Ola Tengroth, VD för Lesjöforsgruppen

Porträtt på en blond kvinna i röd kavaj som ser in i kameran och ler.

Vill du veta mer om strategiskt inköp eller andra inköpsprojekt?

Kontakta mig så berättar jag mer!

 

Jenny Vårlid, Chef Affärsutveckling EFFSO AB

Varför EFFSO?

Vi erbjuder enastående kunskap

Vi är fokuserade på inköp och har enastående kunskap inom alla delar av inköpsområdet. Vi har kunskaper både inom indirekt och direkt material, för att inte tala om spendanalys. Kompetensen spänner över alla typer av kategorier och vårt breda intellektuella kapital är byggt runt en väl genomtänkt uppsättning verktyg, mallar och metoder.

Vi skapar bestående resultat

Vi är ”doers” och specialister. Vi arbetar i team tillsammans med er för att faktiskt få jobbet gjort och skapa resultat. Vi har gärna en långsiktig relation med er för att säkra långsiktiga resultat och ett kontinuerligt inflöde av expertkunskap. Vi hjälper er med rätt typ av verktyg för att ni själva ska kunna hantera alla förbättringar och förändringar över tid.

Bättre ekonomiskt utfall

Vi levererar realiserade besparingar och vi ser till att ni får ut bästa möjliga avkastning mot nedlagt antal arbetstimmar. Vi levererar ett starkt business case med fokus på ROI och avgifter knutna direkt till resultat. Vårt gemensamma fokus på finansiella resultat och överföring och uppbyggnad av kunskap i ert inköpsteam levererar bestående effekt.

Behöver du vägledning?

Ring oss på +46 8 440 39 30 eller använd kontaktformuläret så hör vi av oss till dig inom kort. Vi hjälper dig med alla typer av frågor inom inköp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.