Offentlig upphandling

Vad är offentlig upphandling?

Privat och offentlig upphandling

Den stora skillnaden är att offentlig upphandlare måste följa särskilda lagar. Förutom LOU (lagen om offentlig upphandling), LUF (lagen om upphandling inom försörjningssektorerna) finns även LUFS (lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet), LUK (lagen om upphandling av koncessioner) samt LOV (lagen om valfrihetssystem).

Regelverket

Regelverket är i huvudsak likadant i hela EU/EES och bygger på EU-lagstiftningens direktiv. Syftena är att skydda leverantörerna mot de upphandlande enheternas godtycke. Övriga syften är att förhindra korruption, att säkerställa att man använder skattepengar på bästa sätt och att stoppa oseriösa aktörer från att komma in på den offentliga marknaden.

Effektivare offentlig upphandling

Omfattande besparingspotential

I dag köper staten, regionerna och kommunerna allt från kontorsmaterial, idrottsarenor, konsulttjänster, sjukvård med mera för omkring 700 miljarder kronor om året. Det motsvarar ungefär en sjättedel av Sveriges totala BNP.

De stora summor som den offentliga upphandlingen omsätter innebär att besparingspotentialen är omfattande. Enligt Svenskt Näringsliv går det att spara minst 70 miljarder kronor per år, hela tio procent, genom att arbeta mer strategiskt och effektivt i de offentliga upphandlingarna. För att inte glömma övriga positiva effekter i samhället som en mer effektiv upphandling leder till!

Kategoristyrt inköp i offentlig sektor

Det kräver en hel del arbete att införa ett kategoristyrt inköp. Och det är inte heller alltid försvarbart i de fall det kostar mer än nyttan det skapar. Men att komma igång på bred front med att arbeta kategoristyrt i offentligt sektor är helt avgörande av två skäl. Dels ger det en struktur där man har kontroll och ordning och reda på det man gör. Och det ger en möjlighet att sätta tydligare mål för hur man ska arbeta med kostnader i offentlig sektor.” Nyfiken på att läsa mer? Ladda ner hela rapporten här!

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Se alla white papers ›

Erfarenhet av offentlig sektor

Hjälp med offentlig upphandling

Våra tjänster inom offentlig upphandling

1. Upphandlingskonsulter

Vi hjälper er med stora och små upphandlingar (LOU, LUF, LUFS, LUK) både som heltidsuppdrag och som enstaka upphandlingar. Upphandlingarna sker i era mallar och systemverktyg och vi tillämpar även EFFSOs konsulters samlade och dokumenterade kompetens när vi genomför uppdraget. På så sätt köper ni inte bara en konsults kompetens utan ni får tillgång till alla våra upphandlingskonsulters samlade erfarenheter.

2. Utbildning

Vi håller utbildningar eller föredrag på plats i er upphandlingsorganisation. Vanliga ämnen är offentlig upphandling och kategoristyrning inom offentlig sektor.

Dessutom genomför vi kortare utbildningar för era intressenter ute i beställarorganisationerna. Sådana områden är till exempel LOU/LUF/LUFS/LUK för beställare, etik vid upphandling, utformning av kravspecifikationer, dialog med leverantörer, att tänka på vid förhandling, genomförande av direktupphandlingar samt genomförande av förnyade konkurrensutsättningar.

3. Inköpsdiagnoser & spendanalyser

Vårt konsultteam kan genomför hela eller delar av en inköpsdiagnos. Den består normalt av en spendanalys samt genomgång av de största kategorierna med avseende på besparingspotential i förhållande till den samlade (anonyma) benchmark-data som vi samlat genom åren.

Dessutom gör vi en översyn av organisation, arbetssätt, beslutsmandat och beslutsforum, systemstöd, etc. En inköpsdiagnos resulterar i konkreta förslag på förbättringsområden och vad vi bedömer krävs i form av resurser och beslut för att uppnå önskad förbättring.

4. Upphandlingsfabriken

Vi åtar oss att genomföra era förnyade konkurrensutsättningar och enklare upphandlingar med hjälp av en konsultpool på plats hos oss. På så sätt blir vi ert resurs-gummiband i form av flexibel arbetskraft som hoppar in vid arbetstoppar. Kontakta oss för att höra mer!

5. Ledarskap

Vänd er till oss när ni behöver en tillfällig ledare inom offentlig upphandling som kan ta över under en vakans eller hjälpa till att driva en förändringsresa. Ibland behövs en coach eller ett bollplank åt befintlig upphandlings- eller inköpschef som kan stötta och ta hand om vissa frågor. Vi har erfarna personer från offentlig sektor som är mer ledare än chefer och som triggas av svåra utmaningar!

6. Förenkling av mallar

Vi ser att många offentliga upphandlare just nu ser över sina mallar och arbetssätt. Ofta handlar det om att förenkla för alla att ta till sig upphandlingsunderlagen samt att öka fokus på hållbarhet inom upphandling. Vi har tagit initiativ till mallförbättring i alla organisationer där vi haft längre uppdrag och vi åtar oss gärna sådana uppdrag hos er!

Älskar du inköp som vi gör? Se våra lediga jobb här!

Varför EFFSO?

Vi erbjuder enastående kunskap

Vi är fokuserade på inköp och har enastående kunskap inom alla delar av inköpsområdet. Vi har kunskaper både inom indirekt och direkt material, för att inte tala om spendanalys. Kompetensen spänner över alla typer av kategorier och vårt breda intellektuella kapital är byggt runt en väl genomtänkt uppsättning verktyg, mallar och metoder.

Vi skapar bestående resultat

Vi är ”doers” och specialister. Vi arbetar i team tillsammans med er för att faktiskt få jobbet gjort och skapa resultat. Vi har gärna en långsiktig relation med er för att säkra långsiktiga resultat och ett kontinuerligt inflöde av expertkunskap. Vi hjälper er med rätt typ av verktyg för att ni själva ska kunna hantera alla förbättringar och förändringar över tid.

Bättre ekonomiskt utfall

Vi levererar realiserade besparingar och vi ser till att ni får ut bästa möjliga avkastning mot nedlagt antal arbetstimmar. Vi levererar ett starkt business case med fokus på ROI och avgifter knutna direkt till resultat. Vårt gemensamma fokus på finansiella resultat och överföring och uppbyggnad av kunskap i ert inköpsteam levererar bestående effekt.