Webinars

Missade du någon av våra webinars? Då kan du titta på inspelningarna här nedan. Ta del av vår VD Per Finnhammars inköpstrender 2020 eller få tips på hur du genomför effektiva besparingsinitiativ. Vi kompletterar med fler filmer allt eftersom.

Hör av dig om du har frågor!

Automation inom inköp: Hur kommer du igång och hur går det till rent praktiskt?

Det här är del två i den gemensamma webinarserie som vi har tillsammans med AKOA, Another Kind of Automation, och som handlar om automation. I det första webinaret fokuserade Michel Björn, managementkonsultEFFSO, och Anna Andrae SVP Sales på AKOA, på vad automation är och vad det innebär för inköp. I det här avsnittet går de igenom hur du startar ett automationsinitiativ samt vad som krävs av din organisation för att få ut ett värde ur satsningen. En specifik processkandidat används som ett case i presentationens olika delar. Den presenteras av Dennis Singh, senior automationsutvecklare och automationsdesigner på AKOA. Filmen varar ca 60 minuter.

Du måste fylla i en giltig e-postadress.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Automation inom inköp: Vad är det och vad innebär det för inköp?

Det har surrats en hel del om robotar och automatisering ett bra tag nu, även inom Inköp. Nu har tekniken börjat bevisa sig och vi ser positiva effekter inom många områden. Därför har vi satt ihop en webinarserie tillsammans med AKOA, om just automation. Talare är Michel Björn, managementkonsultEFFSO, och Anna Andrae SVP Sales på AKOA, Another kind of Automation.

I det första webinaret fokuserar vi på vad automation är och vad det betyder för Inköp. Du kommer att få en förklaring på vad RPA är, se en robot skapas live i en av de ledande mjukvarorna samt en inblick i vad som gör automation intressant för Inköp. Filmen varar ca 50 minuter.

Du måste fylla i en giltig e-postadress.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Spendanalysen och dess grunder

I videon kan du bland annat se Johan Nygren och Jonas Olofsson från EFFSO reda ut begreppen kopplade till spendanalys – hur definieras t. ex. en kategori? De visar värdet av spendalysen och hur resultatet kan användas, både övergripande och i specifika kategorier. Och de går praktiskt igenom hur du kan gå till väga för att genomföra en spendanalys. Därefter gör Robin Kubista en kort demo av Spendency. Det hela avslutas md en kort frågestund. Filmen varar ca 60 minuter.

Du måste fylla i en giltig e-postadress.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Att genomföra effektiva besparingsinitiativ

Besparingsinitiativ är ett kraftfullt verktyg att ta till i en lågkonjunktur för att säkerställa verksamhetens fortsatta konkurrenskraft och lönsamhet.

Det råder ingen tvekan om att det under våren 2020 rullats ut många kostnadsreduceringsprogram i Sverige och globalt som en konsekvens av Coronapademin och/eller den lågkonjunktur som drabbat oss. Detta webinar handlar om hur din inköpsorganisation kan identifiera och genomföra inköpsbesparingsinitiativ på bästa sätt. Förutom det går Philip Rasch och Robin Kubista även igenom några kategorier som har hög potential just nu och anledningen till det. Filmen varar ca 40 minuter.

Du måste fylla i en giltig e-postadress.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Inköpstrender 2020

I slutet på varje år gör vår VD Per Finnhammar en personlig trendspaning baserat på alla de intervjuer, möten och diskussioner som han haft med kunder, kandidater, kollegor och partners under året som varit. 2020 blev ett speciellt år. Det innebar inte bara ett nytt år och ett nytt decennium. Det blev även ett år präglat av Coronapendemin. Det fullbokade frukostseminariet som Per skulle ha pratat på i mars blev istället omvandlat till ett webinar i april. Och även innehållet fick anpassas för att spegla den nya omvärldssituationen vi alla stod inför. Ta del av hans personliga spaning här! Under webinaret föreläser Per i ca 40 minuter, därefter följer en frågestund.

Du måste fylla i en giltig e-postadress.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.