Webinars inköp

Missade du någon av våra webinars? Här kan du ta del av nyckelinsikterna från våra CPO Survey undersökningar eller lära dig mer om kategoristyrt inköp och spendanalys. Vi kompletterar med fler webinars allt eftersom. Hör av dig om du har frågor!

Webinars inom inköp

Webinars, white papers & artiklar inom inköp

Vi på EFFSO försöker löpande att dela med oss av relevant kunskap inom inköp. Det gör vi genom att publicera olika white papers och lägg upp olika kunskapsdokument på EFFSO Tools. Där finns även vår välbesökta inköpsblogg.

Som så många andra företag omvandlade vi våra fysiska frukostseminarier till digitala webinars under pandemin, och har sedan våren 2020 hunnit med en mängd olika webinars med olika teman.

Ämnena har varit allt från hur du identifierar inköpsbesparingar, kommer igång med automation inom inköp, genomför en spendanalys och mycket mer. Kategoristyrt inköp för offentlig sektor har varit populärt, och så även våra senaste två webinars där vi tar upp nyckelinsikterna från vår undersökning CPO Survey 2021. Ta del av dem här!

Spendanalysens grunder

Torbjörn Thorsén och Mattias Emanuelsson, managementkonsult på EFFSO, går igenom spendanalysens grunder och berättade hur du både kan komma igång och utveckla ditt arbete med spendanalys. Under ca 30 min pratar de bland annat om varför man skagöra en spendanalys, vanliga begrepp som används inom spendanalys, vad värdet av spendalys är och hur man kan använda resultatet samt hur man praktiskt går till väga för att genomföra en spendanalys.

Du måste fylla i en giltig e-postadress.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

CPO Survey fokus Offentlig Sektor

Jenny Vårlid, affärsutvecklingsansvarig på EFFSO, och Emil Andrén, VD för EFFSO Upphandling, presenterar de viktigaste insikterna från vår senaste CPO Survey med fokus på Offentlig Sektor. Jenny och Emil går igenom ämnen som de viktigaste fokusområdena, kompetensförsörjning och systemstöd men även jämställdhet – och inte minst hållbara inköp, super-hett ämne. Presentationen varvades med frågor till deltagarna. Ta del av inspelningen här! Filmen varar i ca en timme.

Du måste fylla i en giltig e-postadress.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Nyckelinsikter från CPO Survey 2021

Jenny Vårlid, affärsutvecklingsansvarig på EFFSO, och Mattias Hultheimer, EFFSOs koncernchef, presenterar de viktigaste insikterna från CPO Survey 2021 under två webinars som hölls hösten 2021. Jenny och Mattias går igenom ämnen som strategi, kompetensförsörjning och systemstöd men även hållbarhet, jämställdhet och pandemins effekter på Inköp. Presentationen varvades med frågor till deltagarna och det blev en intressant diskussion i chatten. Ta del av den senaste inspelningen här! Den varar i ca en timme.

Du måste fylla i en giltig e-postadress.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Kategoristyrt inköp i offentlig sektor: Hur kommer du igång?

Kategoristyrt inköp är en framgångsrik metod för att skapa värde och uppnå resultat för en organisation. Det har använts länge i privat sektor, och konkret arbete i offentliga organisationer visar att kategoristyrning är lika relevant i offentlig sektor. Men hur kommer man igång och vad behöver man ha på plats för att lyckas?

Per-Arne Jonsson och Robin Kubista delar med sig av sina konkreta tips utifrån sina och EFFSOs erfarenheter av att implementera kategoristyrning i offentlig sektor. Webinaret varar ca 60 min.

Du måste fylla i en giltig e-postadress.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Den nationella upphandlingsstrategin & kategoristyrt inköp i offentlig sektor

Kategoristyrt inköp är en framgångsrik metod för att skapa värde och uppnå resultat för en organisation. Det har använts länge i privat sektor, och konkret arbete i offentliga organisationer visar att kategoristyrning är lika relevant i offentlig sektor. Men hur kan kategoristyrt inköp hjälpa offentlig sektor att hantera sina utmaningar? Och vad har kategoristyrt inköp med den nationella upphandlingsstrategin att göra?  Svaret på frågorna och mer därtill gick vår kollega Per-Arne Jonsson igenom under ett ca 50 min långt webinar som hölls i april 2021. Per-Arne är seniorkonsult på EFFSO och har 35 års erfarenhet av inköp inom både privat och offentlig sektor. Han har genomfört förändringsprojekt med fokus på kategoristyrning och strategiskt/taktiskt inköp på många kommuner och myndigheter.

 

Du måste fylla i en giltig e-postadress.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Automation inom inköp: Del 2 av 2 webinars

Det här är del två i EFFSOs och AKOAs gemensamma webinarserie som handlar om automation. I det första webinaret fokuserade Michel Björn, managementkonsultEFFSO, och Anna Andrae SVP Sales på AKOA, Another Kind Of Automation, på vad automation är och vad det innebär för inköp. I det här avsnittet går de igenom hur du startar ett automationsinitiativ samt vad som krävs av din organisation för att få ut ett värde ur satsningen. Avslutningsvis kommer Dennis Singh, senior automationsutvecklare och automationsdesigner på AKOA, att gå igenom en specifik processkandidat som används som ett case i presentationens olika delar. Filmen varar ca 60 minuter.

Du måste fylla i en giltig e-postadress.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Automation inom inköp: Del 1 av 2 webinars

Det har surrats en hel del om robotar och automatisering ett bra tag nu, även inom Inköp. Nu ser vi att tekniken börjat bevisa sig och vi ser positiva effekter inom många områden. Därför har vi satt ihop en webinarserie tillsammans med AKOA, om just automation. Talare är Michel Björn, managementkonsultEFFSO, och Anna Andrae SVP Sales på AKOA, Another Kind Of Automation.

I det första webinaret fokuserar vi på vad automation är och vad det betyder för Inköp. Du kommer att få en förklaring på vad RPA är, se en robot skapas live i en av de ledande mjukvarorna samt en inblick i vad som gör automation intressant för Inköp. Filmen varar ca 50 minuter.

Du måste fylla i en giltig e-postadress.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Spendanalysen och dess grunder

I videon kan du bland annat se Johan Nygren och Jonas Olofsson från EFFSO reda ut begreppen kopplade till spendanalys. Till exempel, hur definierar vi en kategori? Jonas och Johan visar även på värdet av en spendalys och hur resultatet kan användas, både övergripande och i specifika kategorier. Och de går praktiskt igenom hur du kan gå till väga för att genomföra en spendanalys. Därefter gör Robin Kubista en kort demo av Spendency. Vi avslutar webinaret med en kort frågestund. Filmen varar ca 60 minuter.

Du måste fylla i en giltig e-postadress.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Att genomföra effektiva besparingsinitiativ

Besparingsinitiativ är ett kraftfullt verktyg att ta till i en lågkonjunktur för att säkerställa verksamhetens fortsatta konkurrenskraft och lönsamhet.

Det råder ingen tvekan om att många inköpsfunktioner under våren 2020 rullade ut en rad kostnadsreduceringsprogram i Sverige och globalt. Orsaken stavades Coronapademin och/eller lågkonjunkturen som drabbade Sverige. Detta webinar handlar om hur din inköpsorganisation kan identifiera och genomföra inköpsbesparingsinitiativ på bästa sätt. Förutom det, går vi även igenom några kategorier som har hög potential just nu och anledningen till det. Talare är Philip Rasch och Robin Kubista. Filmen varar ca 40 minuter.

Du måste fylla i en giltig e-postadress.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Inköpstrender 2020

I slutet på varje år gör EFFSOs VD Per Finnhammar en personlig trendspaning som han baserar på alla de intervjuer, möten och diskussioner som han haft med kunder, kandidater, kollegor och partners under året som varit. Och 2020 blev i allra högtsa grad ett speciellt år. Det innebar inte bara ett nytt år och ett nytt decennium. Det blev även ett år präglat av Coronapendemin. Det fullbokade frukostseminariet som Per skulle ha pratat på i mars blev istället omvandlat till ett webinar i april. Och även innehållet fick anpassas för att spegla den nya omvärldssituationen vi alla stod inför. Ta del av hans personliga spaning här! Först föreläser Per i ca 40 minuter, därefter följer en frågestund.

Du måste fylla i en giltig e-postadress.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.