Strategisk inköpare

Många inköpsorganisationer fokuserar alltför mycket på den taktisk-operativa delen av inköpsprocessen. Genom att ha fler än en strategisk inköpare kan man skapa mer värde och bidra väsentligt mer till företagets lönsamhet och konkurrenskraft.

 

Strategiskt, taktiskt och operativt inköp

Inköpsorganisationens arbetsfördelning

Hur man fördelar arbetsuppgifterna inom en inköpsorganisation kan variera och valet av modell beror ofta på bransch eller organisationens storlek. Ett allt vanligare sätt är att dela in individer eller arbetsgrupper i strategiskt, taktiskt och operativt inköp.

Strategiska inköpare

Strategiskt inköp är den högsta ansvarsnivån och ofta en centraliserad, ibland en global, funktion. Taktiskt inköp utför den strategiskt utstakade vägen genom att välja produkter och leverantörer samt lägga upp logistiska flöden. Taktiskt inköp kan vara både centraliserat som decentraliserat. Operativt inköp har den dagliga kontakten med leverantörerna och är ofta en decentraliserad funktion. Exempelvis arbetar strategen med kategoristyrning, taktikern med upphandling och den operativa inköparen med orderstöd.

En del väljer istället att använda termerna sourcing, inköp och anskaffning. På större företag har man ofta separata inköpsavdelningar för de tre områdena och varje avdelning fördelar man sedan per inköpskategori.

Penna och papper

Strategisk inköpare & CPO Survey

Många inköpsorganisationer fokuserar mer på den taktisk-operativa delen av inköpsprocessen än på den strategiska. Risken med detta är att man missar att göra de viktiga analyserna, ta fram strategier, samt följa upp sin verksamhet. Det kunde vi återigen konstatera i årets CPO Survey.

För lite fokus på strategiskt inköp

I de deltagande organisationerna var andelen strategiska inköpare mycket lägre än andelen taktiska och operativa, oavsett storlek på företaget. På frågan om hur arbetet på inköpsfunktionen fördelar sig mellan de tre nivåerna blev svaret att i snitt läggs 31 procent av tiden på strategiskt inköp.

Genom att arbeta mer strategiskt kan en inköpsorganisation skapa mer värde och bidra mer väsentligt till företagets lönsamhet och konkurrenskraft. Glädjande svarade 45 procent att de planerar att rekrytera fler strategiska inköpare under 2022. Se till att bli den mest attraktiva arbetsgivaren!

Vad gör en strategisk inköpare?

  • Strategiska inköpare utarbetar policyer, kategori- och leverantörsstrategier, leder kategoristyrningsprojekt med tonvikt på analys och strategi samt implementerar och följer upp. Inte sällan är de ansvariga för koncernramavtal, ofta på global nivå. En karriärmöjlighet är att gå vidare till koncerninköp.

  • Sortimentsinköpare, kategoriinköpare eller kategoriansvariga är andra benämningar. På engelska; key commodity manager, key supplier account manager, category manager, sourcing area manager m.fl.

  • Titlarna för strategiskt inköp används dock frekvent även för taktiskt och operativt inköp. Därför ser man ofta tjänster som är att betrakta som taktiskt inköp som tituleras frekvent med titlar för strategiskt inköp.

Arbetsuppgifter och egenskaper

  • Leda kategoristyrningsprojekt med tyngdpunkt på strategi och analys
  • Ta fram, implementera och följa upp inköps- och leverantörsstrategier
  • Utforma olika typer av interna och externa policyer
  • Utforma anskaffningsprocesser

Lämpliga personliga egenskaper för strategiska inköpare som brukar nämnas är analytisk, säljande, strukturerad, drivande, relationsskapande, resultatorienterad, strategisk, pedagogisk och kommunikativ.

Vad tjänar en strategisk inköpare?

Det finns olika källor för lönestatistik. Både SCB, Unionen och Lönestatistik.se redovisar lönestatistik för inköpare. All statistik är ett genomsnitt för alla sektorer, hela landet och oavsett kön.

Statistik från SCB

Dock är det inte helt lätt att hitta jämförbar och relevant statistik för rollen strategisk inköpare. Lönen beror mycket på hur rollen är definierad och om det finns underställd personal eller inte. SCB redovisar uppgifter för inköpare och upphandlare samt inköps-, logistik- och transportchefer. Deras genomsnittliga månadslön för 2020 var 42900 respektive 53700 kronor.

Statistik från Unionen

Unionen publicerar däremot vad de kallar för marknadslön för strategiska inköpare och där finns statistik för 2021. Enligt den ligger marknadslönen för en strategisk inköpare på mellan 42000 och 55000 kronor per månad. På sin hemida listar de saker som kan påverkarvar man hamnar i det löneintervallet.

Ta del av vårt senaste webinar

I inspelningen delar vi med oss av de viktigaste insikterna från vår undersökning CPO Survey 2021. Syftet med studien är att fånga de viktigaste trenderna inom inköp och därför har vi frågat CPOs, inköpsdirektörer och högt uppsatta inköpschefer på svenska privata företag och offentliga organisationer att delta i studien. I årets mätning har vi lagt lite extra krut på frågor som rör kompetensförsörjning, digitalisering, hållbarhet och jämställdhet inom inköpsfunktionen.

Du måste fylla i en giltig e-postadress.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Se alla webinars ›

Rekrytering av strategisk inköpare

Rekrytering av inköpare var det EFFSO började med för ca 15 år sedan. Sedan dess har vi utökat vårt erbjudande med fler tjänsteområden men rekrytering är fortfarande ett av våra viktigaste affärsområden. Vår specialitet är rekrytering av strategiska inköpare, category managers och inköpschefer.

Uthyrning av strategiska inköpare

Inköpskonsulter

Inom interim jobbar vi med en kombination av anställda inköpskonsulter och konsultnätverk för att säkerställa att vi har hög leveransförmåga. I vårt nätverk finns framför allt strategiska inköpare och kategoriledare samt inköpschefer, men även till viss del taktiska och operativa inköpare.

Våra konsulter har erfarenhet av olika branscher och kategorier så som IT, energi och sjukvård. Mycket indirekt material och tjänster men även råvaror. Vissa är generalister, andra är specialister på IT, offentlig upphandling eller entreprenad. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö men många av våra konsulter är tillgängliga för uppdrag även utanför dessa regioner.

Managementkonsulter

EFFSOs fast anställda managementkonsulter har framförallt förmåga att driva kategoriprojekt, vilket betyder agera strategiska inköpare samt att driva transformationsprojekt som oftast inleds med en inköpsdiagnos.

Många av våra managementkonsulter har en typisk Inköpsanalytikerprofil och flertalet är vana projektledare.

Vanliga frågor

1. Hur snabbt kan ni leverera konsulter?

Vi har alltid en eller flera konsulter som är tillgängliga omgående. Det har förekommit att personer börjat jobba direkt i anslutning till konsultintervjun hos kunden.

2. Vilken typ av konsulter har ni?

Vi kan erbjuda alla typer av roller inom inköp och supply chain däribland inköpsanalytiker, strategiska inköpare, kategoriansvariga, inköpschefer.

En typisk konsult hos EFFSO är en trevlig, social och prestigelös person som är flexibel i sitt arbetssätt och samtidigt tydlig i sin kommunikation. Våra konsulter är trygga i konsultrollen och älskar att ta sig an nya utmaningar ute hos våra kunder.

3. Har ni olika typer av inköpsspecialister?

Vi har både specialister inom olika områden och generalister som kan åta sig flera olika områden inom samma uppdrag.

4. Hur ser er ersättningsmodell ut?

Vi debiterar en timkostnad för vårt arbete. I tydligt definierade projekt kan vi också göra modeller som innebär att vi delar risk med våra kunder.

5. Var kan ni erbjuda inköpskonsulter?

Vi erbjuder konsulter i hela landet, även på orter där rätt kompetens kanske inte finns att tillgå just nu. Tack vare vårt stora konsultnätverk erbjuder vi god geografisk flexibilitet och våra konsulter är mycket flexibla och kan resa vid behov. Vi har fysiska kontor i Sundbyberg, Göteborg och Malmö med moderna arbetssätt vilket möjliggör effektivt distansarbete mot er vart ni än befinner er.

6. Kan jag även hyra en inköpschef?

Ja, det kan du göra, både på hel- och deltid.

Älskar du inköp som vi gör? Se våra lediga jobb här!

Varför EFFSO?

EFFSO Upphandling

1. Enastående kunskap

Vi är fokuserade på inköp och har enastående kunskap inom alla delar av inköpsområdet. Vi har kunskaper både inom indirekt och direkt material, för att inte tala om spendanalys. Kompetensen spänner över alla typer av kategorier och vårt breda intellektuella kapital är byggt runt en väl genomtänkt uppsättning verktyg, mallar och metoder.

2. Vi skapar bestående resultat

Vi är ”doers” och specialister. Vi arbetar i team tillsammans med er för att faktiskt få jobbet gjort och skapa resultat. Vi har gärna en långsiktig relation med er för att säkra långsiktiga resultat och ett kontinuerligt inflöde av expertkunskap. Vi hjälper er med rätt typ av verktyg för att ni själva ska kunna hantera alla förbättringar och förändringar över tid.

Excel för inköpare

3. Bättre ekonomiskt utfall

Vi levererar realiserade besparingar och vi ser till att ni får ut bästa möjliga avkastning mot nedlagt antal arbetstimmar. Vi levererar ett starkt business case med fokus på ROI och avgifter knutna direkt till resultat. Vårt gemensamma fokus på finansiella resultat och överföring och uppbyggnad av kunskap i ert inköpsteam levererar bestående effekt.