Upphandling

Vi erbjuder högkvalitativa upphandlingstjänster

Upphandling och offentlig upphandling

Upphandling kan vi definiera såsom de aktiviteter som följer från det att man skickar ut en förfrågan tills man sluter ett avtal.  Offentlig upphandling är när det är enheter inom offentlig sektor som gör inköpet.

Definitionen ovan till trots startar upphandlingsarbetet många gånger långt innan upphandlaren möter leverantörsmarknaden, och upphandling är då bara en mindre del av en inköpsfunktions ansvar. Därför säger vi ofta att det är en del av det taktiska inköpet. Sedan är det givet att upphandlare även kan delta i strategiska och operativa inköpsfunktioner men de gör det då under en annan arbetsrubrik.

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling är när det är enheter inom staten, kommuner, regioner eller andra upphandlingspliktiga verksamheter som gör inköpet av varor och tjänster. Detta regleras av speciella lagar och regler. Förutom LOU (lagen om offentlig upphandling), LUF (lagen om upphandling inom försörjningssektorerna) finns även LUFS (lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet), LUK (lagen om upphandling av koncessioner) samt LOV (lagen om valfrihetssystem).

Regelverket är i huvudsak likadant i hela EU/EES och bygger på EU-lagstiftningens direktiv. Syftena med regelverket är att skydda leverantörerna mot de upphandlande enheternas godtycke. Andra syften är att förhindra korruption, att säkerställa att man använder skattepengar på bästa sätt och att stoppa oseriösa aktörer från att komma in på den offentliga marknaden.

Skillnaden mellan privat och offentlig sektor

Bortsett från att offentlig upphandling regleras av särskilda lagar skiljer inte själva upphandlingsarbetetet så mycket mellan privat och offentlig sektor. Processerna är ganska lika, upphandlare brukar utforma förfrågningsunderlagen på ungefär samma sätt och lagar som avtalslagen och köplagen är desamma. Och precis som i privat sektor går det alldeles utomordentligt bra att arbeta kategoristyrt. Genom att effektivisera sina upphandlingar kan offentlig sektor stå bättre rustad för att hantera stora framtida samhällsutmaningar.

Emil Andrén, VD EFFSO Upphandling

Vill du veta mer om våra upphandlingstjänster?

Kontakta mig så berättar jag mer!

 

Emil Andrén

VD EFFSO Upphandling

Vad behöver du hjälp med?

Upphandlingskonsulter

Vi hjälper er med stora och små upphandlingar (LOU, LUF, LUFS, LUK) både som heltidsuppdrag och som enstaka upphandlingar. Upphandlingarna sker i era mallar och systemverktyg och vi tillämpar även EFFSOs konsulters samlade och dokumenterade kompetens när vi genomför uppdraget. På så sätt köper ni inte bara en konsults kompetens utan ni får tillgång till alla våra upphandlingskonsulters samlade erfarenheter.

Utbildning

Vi håller utbildningar eller föredrag på plats i er upphandlingsorganisation. Vanliga ämnen är offentlig upphandling och kategoristyrning inom offentlig sektor.

Dessutom genomför vi kortare utbildningar för era intressenter/beställare ute i beställarorganisationerna. Exempel på områden är: LOU/LUF/LUFS/LUK för beställare, etik vid upphandling, utformning av kravspecifikationer, dialog med leverantörer, att tänka på vid förhandling, genomförande av direktupphandlingar samt genomförande av förnyade konkurrensutsättningar.

Inköpsdiagnoser och spendanalyser

Vårt konsultteam genomför hela eller delar av en inköpsdiagnos beroende på vad ni vill ha hjälp med. Diagnosen består normalt av en spendanalys samt genomgång av de största kategorierna med avseende på besparingspotential i förhållande till den samlade (anonyma) benchmark-data som vi samlat genom åren. Dessutom gör vi en översyn av organisation, arbetssätt, beslutsmandat och beslutsforum, systemstöd, etc. En inköpsdiagnos resulterar i konkreta förslag på förbättringsområden och vad vi bedömer krävs i form av resurser och beslut för att uppnå önskad förbättring.

Upphandlingsfabriken

Vi åtar oss att genomföra era förnyade konkurrensutsättningar och enklare upphandlingar med hjälp av en konsultpool på plats hos oss. Vi blir ert resurs-gummiband i form av flexibel arbetskraft som hoppar in vid arbetstoppar. Kontakta oss för att höra mer!

Ledarskap

Vänd er till oss när ni behöver en tillfällig ledare inom offentlig upphandling som kan ta över under en vakans eller hjälpa till att driva en förändringsresa. Ibland behövs en coach eller ett bollplank åt befintlig upphandlings- eller inköpschef som kan stötta och ta hand om vissa frågor. Vi har erfarna personer från offentlig sektor som är mer ledare än chefer och som triggas av svåra utmaningar!

Förenkling av mallar

Vi ser att många offentliga upphandlare just nu ser över sina mallar och arbetssätt. Ofta handlar det om att förenkla för alla att ta till sig upphandlingsunderlagen samt att öka fokus på hållbarhet inom upphandling. Vi har tagit initiativ till mallförbättring i alla organisationer där vi haft längre uppdrag och vi åtar oss gärna sådana uppdrag hos er!

Hjälp vid anbudsgivning

Vi hjälper kunder att kontrolläsa anbud med en upphandlares ögon och kan även hjälpa er med att läsa förfrågningsunderlag eller skriva anbudstexter.

Cecilia Stenberg EFFSO Upphandling

Erfarna upphandlingskonsulter

Vi levererar upphandlingstjänster med hög kvalité tack vare en unik kombination av specialistkompetens inom offentlig upphandling och en bred bransch- och kategorierfarenhet från både privata och offentliga organisationer.

Hos oss arbetar några av Sveriges mest erfarna upphandlare. Våra konsulter har varit med och byggt upp upphandlingsverksamheter hos flera upphandlande enheter. De har t ex genomfört Sveriges största lokalvårdsupphandling, stora livsmedelsupphandlingar, in- respektive outsourcing av tjänster och framtagande av material åt en av Sveriges största myndigheter.

Våra upphandlingskonsulter hjälper er med stora och små upphandlingar (LOU, LUF, LUFS, LUK) både som heltidsuppdrag och som enstaka upphandlingar.

 

EFFSO kollegor

En unik företagskultur

Vi stöttar varandra i att ständigt utveckla vår kompetens, förmåga och nyfikenhet inom offentlig upphandling. Vi tycker inte det är storleken på ett uppdrag som gör arbetet intressant, det är komplexiteten, människorna och affärsnyttan som gör jobbet roligt!

Alla vi på EFFSO lever efter långsiktiga värderingar och vi deltar i kundernas arbetsteam som era kollegor. Kontakta oss, vi tar gärna en förutsättningslös pratstund om olika möjligheter och utmaningar.

Kontakta oss

Våra värderingar

Brinn för uppgiften Vi vet att glädje i arbetet bidrar till exceptionella resultat. Vi anser att goda resultat är en förutsättning för glädje i arbetet. Vi arbetar för att skapa ett starkt engagemang hos alla vi möter.

Tro på goda människor Vi utgår från att alla vill göra rätt. Vi utgår från att alla har goda avsikter. Vi har en skyldighet att ge vår syn på vad vi anser vara rätt.

Agera för kunden Vi har våra kunders bästa i åtanke i allt vi gör. Vi är enkla att samarbeta med och lyssnar på våra kunder för att förstå deras behov. Vi eftersträvar långsiktiga relationer och ett förtroendefullt samarbete.

EFFSO Upphandling Pia Ivarsson

Jag har arbetat med inköp inom den offentliga sektorn i över 25 år, och jag är glad att jag kan bidra till den fortsatta utvecklingen.

Pia Ivarsson, seniorkonsult, EFFSO Upphandling

Effektivare offentlig upphandling

Enligt statistik från Svenskt Näringsliv upphandlar offentlig sektor för omkring 700 miljarder kronor per år. Beräkningar visar att hela tio procent kan sparas genom att upphandla mer strategiskt och effektivt.

Omfattande besparingspotential

I dag köper staten, regionerna och kommunerna allt från kontorsmaterial, idrottsarenor, konsulttjänster, sjukvård m.m. för omkring 700 miljarder kronor om året. Det motsvarar ungefär en sjättedel av Sveriges totala BNP.

De stora summor som den offentliga upphandlingen omsätter innebär att besparingspotentialen är omfattande. Enligt Svenskt Näringsliv går det att spara minst 70 miljarder kronor per år, hela tio procent, genom att arbeta mer strategiskt och effektivt i de offentliga upphandlingarna. För att inte glömma övriga positiva effekter i samhället som en mer effektiv upphandling leder till!

Kategoristyrt inköp hjälper till

Precis som i privat upphandling är nyckeln att man arbetar på ett strukturerat, metodiskt, faktabaserat och tvärfunktionellt sätt. Därutöver är bra styrning och uppföljning också viktigt. Det handlar om det vi kallar för kategoristyrt inköp vilket är betydligt mer än att fördela olika inköpskategorier på olika personer.

Arbetet med kategoristyrt inköp inleder man egentligen långt före själva upphandlingen. Det inkluderar en kompetens- och faktabaserad kartläggning som analyserar interna behov samt leverantörsmarknadens möjligheter och begränsningar. Men det räcker inte med det, upphandlare måste ges den kompetens och de verktyg som behövs och man behöver etablera tydliga beslutssteg så att beslutsfattare kan fatta korrekt beslut.

Rapport: Kategoristyrt inköp i offentlig sektor

Det krävs en hel del arbete för att lyckas införa kategoristyrning. Men att komma igång på bred front med att arbeta kategoristyrt i offentlig sektor är helt avgörande. Dels ger det en struktur samt kontroll och ordning och reda på det man gör. Och dels ger det en möjlighet att sätta tydligare mål för hur man ska arbeta med kostnader i offentlig sektor.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
EFFSO Upphandling

Upphandlare, vi söker dig!

Vi söker hela tiden nya kollegor. Både i form av mer erfarna upphandlare som har hunnit göra många olika typer av uppdrag, och mer juniora som vill nå en snabbare utvecklingskurva i en konsultroll.

På EFFSO stöttar vi varandra i att ständigt utveckla vår kompetens, förmåga och nyfikenhet inom offentlig upphandling. Och det är inte storleken på ett uppdrag som gör arbetet intressant, det är komplexiteten, människorna och affärsnyttan som gör jobbet roligt!

Alla vi på EFFSO lever efter långsiktiga värderingar och vi deltar i kundernas arbetsteam som deras kollegor. Teamet och våra kompetenser utvecklar vi genom att vi sitter tillsammans en dag i veckan på något av våra kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Nyfiken? Hör av dig till oss!

Missa inte de senaste nyheterna! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Varför EFFSO?

Vi erbjuder enastående kunskap

Vi är fokuserade på inköp och har enastående kunskap inom alla delar av inköpsområdet. Vi har kunskaper både inom indirekt och direkt material, för att inte tala om spendanalys. Kompetensen spänner över alla typer av kategorier och vårt breda intellektuella kapital är byggt runt en väl genomtänkt uppsättning verktyg, mallar och metoder.

Vi skapar bestående resultat

Vi är ”doers” och specialister. Vi arbetar i team tillsammans med er för att faktiskt få jobbet gjort och skapa resultat. Vi har gärna en långsiktig relation med er för att säkra långsiktiga resultat och ett kontinuerligt inflöde av expertkunskap. Vi hjälper er med rätt typ av verktyg för att ni själva ska kunna hantera alla förbättringar och förändringar över tid.

Bättre ekonomiskt utfall

Vi levererar realiserade besparingar och vi ser till att ni får ut bästa möjliga avkastning mot nedlagt antal arbetstimmar. Vi levererar ett starkt business case med fokus på ROI och avgifter knutna direkt till resultat. Vårt gemensamma fokus på finansiella resultat och överföring och uppbyggnad av kunskap i ert inköpsteam levererar bestående effekt.

Urval av kunder efter bransch

Tillverkande industri
ABB
Alfa Laval
Atlas Copco
Boliden
Cale Access
Lesjöfors
LKAB
Sandvik
SCA
Energi
Fortum
Forsmarks Kraftgrupp
GL&V
Mälarenergi
Telge Inköp
Bank & Finans
CitiBank
Länsförsäkringar
SEB
Swedbank
Skandia
Offentlig verksamhet
Jönköpings kommun
Lantmäteriet
Mölndals stad
Region Sörmland
Region Västernorrland
Riksdagsförvaltningen
Sundbybergs Stad
Swedavia
Bygg, fastighet & infrastruktur
AMF Fastigheter
Bonava
Green Cargo
Infranord
Jernhusen
NCC
Riksbyggen
Rikshem
Skanska
Automotive
Autoliv
Din Bil
Scania
Volvo
Övrigt
Apoteket
Aleris
Kunskapsskolan
Spendrups
Svensk Kärnbränslehantering
Svenska spel
Systembolaget

Behöver du vägledning?

Ring oss på +46 8 440 39 30 eller använd kontaktformuläret så hör vi av oss till dig inom kort. Vi hjälper dig med alla typer av frågor inom inköp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.