Kundcase Thule Group

Bättre koll på direkt materialkostnaderna på Thule Group

Thule Group tillverkar och säljer produkter som gör det enklare för människor att leva ett aktivt liv. När råvarupriserna steg kraftigt 2017-2018 såg man behovet av att göra en strukturerad genomlysning av sina direktmaterialkostnader. EFFSO anlitades för att initialt göra en potentialbedömning och fick sedan i uppdrag att även genomföra identifierade förbättringar i tre kategorier.

Thule är ursprungligen ett svenskt industriföretag från Hillerstorp i Gnosjö kommun. Idag är Thule Group ett globalt livsstilsvarumärke med försäljning i 138 länder och en omsättning på mer än 10 000 Mkr (2022).

Företaget utvecklar, tillverkar och säljer produkter som gör det enklare för människor att leva ett aktivt liv – allt från klassiska cykelhållare, takräcken och takboxar till cykelvagnar för barn samt produkter för husbilar och husvagnar. Sedan 2010 har Thule även vuxit inom segmentet sport- och resväskor.

En familj har stannat bilen vid ett vattenbryn och plockar ut ryggsäckar och diverse annat för en utflykt.

Kraftig tillväxt i kombination med höjda råvarupriser

Marknaden för sport- och livsstilsprodukter har utvecklats väldigt positivt på senare år. För att möta den stora efterfrågetillväxten har Thule både ökat produktionen och satsat på att utveckla nya produkter. Totalt köper företaget in råvaror och komponenter från 650 leverantörer i 32 länder. När råvarupriserna steg kraftigt under åren 2017-2018 såg man behovet av att göra en ordentlig genomlysning av kostnaderna på direkt material.

”Impacten från råvarupriserna var högre än väntat. Vi behövde få ett bättre grepp på kostnaderna på tvärs i hela organisationen och se till att vi hade rätt leverantörsbas i de stora kategorierna. Det var dags att köra ett cost-out-initiativ på befintligt sortiment på ett strukturerat och tvärfunktionellt sätt” berättar Nis Gjendal, Vice President Global Purchasing på Thule Group.

En potentialbedömning följd av flera kategoriprojekt

För att få en genomlysning av de tre kategorierna, fästelement, packmaterial och stålrör, vände sig Thule till EFFSO. Uppdraget var att göra en spendanalys och potentialbedömning samt tillsammans med Thules kategoriledare föreslå och genomföra förbättringar inom respektive kategori. Arbetet genomfördes under delar av 2019 och 2020.

”Det var EFFSOs arbetssätt och personerna vi träffade under förarbetet som gjorde att vi valde EFFSO. Thule är ett väldigt pragmatiskt bolag och vi gillade angreppssättet som EFFSO hade dvs. att utgå från vår situation, våra komponenter, våra leverantörer etc. istället för att göra en top-down/high level analys med utgångspunkt i diverse benchmarks” säger Nis.

 

Stora besparingar och nya arbetssätt på Thule

Två kvinnor promenerar iväg med resebagage i form av ryggsäckar och en kabinväska.

”Det var EFFSOs arbetssätt och personerna vi träffade under förarbetet som gjorde att vi valde EFFSO. Thule är ett väldigt pragmatiskt bolag och vi gillade EFFSOs angreppssätt att utgå från vår situation, våra komponenter och våra leverantörer."

Nis Gjendal, Vice President Global Purchasing på Thule Group

Porträtt på en blond kvinna i röd kavaj som ser in i kameran och ler.

Vill ni också se över era kostnader eller arbetssätt inom inköp?

Kontakta mig så berättar jag mer!

 

Varför EFFSO?

Vi erbjuder enastående kunskap

Vi är fokuserade på inköp och har enastående kunskap inom alla delar av inköpsområdet. Vi har kunskaper både inom indirekt och direkt material, för att inte tala om spendanalys. Kompetensen spänner över alla typer av kategorier och vårt breda intellektuella kapital är byggt runt en väl genomtänkt uppsättning verktyg, mallar och metoder.

Vi skapar bestående resultat

Vi är ”doers” och specialister. Vi arbetar i team tillsammans med er för att faktiskt få jobbet gjort och skapa resultat. Vi har gärna en långsiktig relation med er för att säkra långsiktiga resultat och ett kontinuerligt inflöde av expertkunskap. Vi hjälper er med rätt typ av verktyg för att ni själva ska kunna hantera alla förbättringar och förändringar över tid.

Bättre ekonomiskt utfall

Vi levererar realiserade besparingar och vi ser till att ni får ut bästa möjliga avkastning mot nedlagt antal arbetstimmar. Vi levererar ett starkt business case med fokus på ROI och avgifter knutna direkt till resultat. Vårt gemensamma fokus på finansiella resultat och överföring och uppbyggnad av kunskap i ert inköpsteam levererar bestående effekt.