Miljöspendanalys

Miljöspendanalys är en kartläggning av utsläpp i leverantörsledet

Man working in Excel

Miljöspendanalys är ett sätt att öka inköps strategiska betydelse

Att genomföra en miljöspendanalys innebär att man på kategorinivå multiplicerar spend (valuta) med miljöindikatorer (CO2-ekvivalenter). Resultatet av detta blir en nulägesbild av våra utsläpp i kategoristrukturen vilket sedan kan användas för att prioritera kategoriprojekt tillsammans med andra faktorer så som ekonomisk potential, risk och genomförbarhet. Med utgångspunkt i detta kan man sedan skapa en kategoriplan utifrån värdeskapande i organisationen, vilket inte minst är viktigt när man arbetar med kategoristyrt inköp.

Miljöspendanalys korsbefruktar spendanalys med miljöindikatorer

För att genomföra en miljöspendanalys behöver organisationen ha en genomgripande och uppdaterad spendanalys på plats. Miljöindikatorer finns bland annat hos Upphandlingsmyndigheten. Det är viktigt att spendanalysen matchar nivån på miljöindikatorerna och vice versa. Det är viktigt att granulariteten är samma på både spendanalysen som miljöindikatorerna.

Miljöspendanalysen belyser och visualiserar fördelningen av miljöpåverkan per kategori genom att man korsbefruktar två datakällor.

Nästa steg på resan är att prioritera kategorier där påverkan (eller potentialen) mappas mot genomförbarheten, dvs hur lätt eller svårt det är att genomföra en förändring i den valda kategorin. När prioriteringen väl är gjord rekommenderas att ytterligare iterera resultatet för att säkerställa att analysen är korrekt. En miljöspendanalys baseras på spendvolymen så det är viktigt att förstå såväl miljöpåverkan samt om det finns andra orsaker än inköpsvolym som påverkar spenden. Ett vanligt exempel här är klimatkompensering av resor, som ju fördyrar själva resan men för den delen inte påverkar miljön negativt.

Miljöspendanalysen blir då ett viktigt diskussionsunderlag för utveckling av miljöarbete i organisation, samt ger inköp viktiga insikter som kan användas i kommande upphandlingar och kommunikation med leverantörer.

Webinar: Vad är miljöspendanalys

Miljöspendanalys adderar ytterligare dimensioner till spendanalys och visualiserar hur stort CO2-avtryck som finns i leverantörsleden (Scope 3). I detta webinar delar våra konsulter Gustaf Teneberg Trum och Gabriella Hamner med sig av sin kunskap och sina erfarenheter av miljöspendanalys och de går bland annat igenom: Vad är en miljöspendanalys? Varför ska man göra en miljöspendanalys? Hur går det till när man gör en miljöspendanalys? Här hittar ni presentationen som visades: Vad är en miljöspendanalys (PDF)

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Jenny Vårlid EFFSO

Vill ni veta mer om miljöspendanalys?

Jag berättar gärna mer om vad vi kan hjälpa till med och hur vi kan stötta er i ert arbete med att utveckla inköp.

Jenny Vårlid

Chef Affärsutveckling EFFSO AB

Positiva effekter av miljöspendanalys

  • En kartläggning av leverantörskedjans utsläpp är ofta ett bra diskussionsunderlag i organisationen för att utveckla hållbarhetsarbetet
  • Miljöspendanalysen är en bra utgångspunkt för att prioritera miljöfokuserat förbättringsarbete på kategorinivå
  • Att genomföra en miljöspendanalys är en kunskapsresa för inköp samt för hela organisationen
  • Att arbeta med förbättringar inom miljö och hållbarhet är ett sätt att attrahera och behålla kompetens
  • Inköp är vana att jobba kategorispecifikt och tvärfunktionellt. Att driva förbättringsprojekt med miljöfokus passar därför inköpsorganisationer väl och är ett sätt att öka inköps strategiska betydelse i organisationen.